Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 03.04.2003703-IV
Документ 703-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 28, ст.216 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Пункт 3 частини третьої статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48,
ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2001 р., N 9, ст. 39) виключити.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 703-IVвверх