Документ 702-2002-р, текущая редакция — Редакция от 15.10.2003, основание - 619-2003-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 грудня 2002 р. N 702-р
Київ

Про затвердження плану заходів
щодо оптимізації господарської діяльності
органів виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 619-р ( 619-2003-р ) від 15.10.2003 )

1. Затвердити план заходів щодо оптимізації господарської
діяльності органів виконавчої влади (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
заходів у терміни, установлені цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 702
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2003 р. N 619-р
( 619-2003-р )
ПЛАН
заходів щодо оптимізації господарської діяльності
органів виконавчої влади
--------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Виконавці |Строк виконання --------------------------------------------------------------------- 1. Розроблення і доведення Мінекономіки, жовтень 2003 р.
органам виконавчої влади Антимонопольний
критеріїв, відповідно до яких комітет,
ними можуть надаватися платні Мінфін,
послуги, та рекомендацій щодо Головдержслужба,
складання переліків цих послуг Мін'юст
2. Подання узгоджених з міністерства та грудень 2003 р. - Мінекономіки, Мінфіном, інші центральні березень 2004 р.
Антимонопольним комітетом, органи виконавчої
Держпідприємництва та влади
Мін'юстом переліків платних
послуг (з урахуванням
рекомендацій), що можуть
надаватися фізичним і
юридичним особам центральними
органами виконавчої влади та
їх територіальними органами, а
також (у разі потреби) подання
проектів рішень про внесення
змін до переліків платних
послуг на затвердження
Кабінетові Міністрів України
3. Подання Мінекономіки Рада міністрів січень 2004 р.
пропозицій щодо формування Автономної
переліку платних послуг, що Республіки Крим,
можуть надаватися фізичним і обласні,
юридичним особам місцевими Київська і
органами виконавчої влади Севастопольська
міські
держадміністрації
4. Розроблення і подання Мінекономіки, березень 2004 р.
Кабінетові Міністрів України Мінфін,
проекту рішення про Антимонопольний
затвердження переліку платних комітет,
послуг, що можуть надаватися Головдержслужба,
місцевими органами виконавчої Мін'юст
влади
5. Розроблення рекомендацій Мінекономіки, січень 2004 р.
щодо підготовки правил надання Мінфін,
платних послуг органами Антимонопольний
виконавчої влади комітет,
Держпідприємництво
6. Розроблення і затвердження міністерства та січень 2004 р. -
за погодженням з Мінекономіки, інші центральні березень 2004 р.
Антимонопольним комітетом та органи виконавчої
Держпідприємництва правил влади, Рада
надання платних послуг міністрів
органами виконавчої влади, а Автономної
також (у разі потреби) Республіки Крим,
внесення змін до цих правил обласні, Київська
і Севастопольська
міські
держадміністрації
7. Розроблення і внесення Мінекономіки, березень 2004 р.
Кабінетові Міністрів України Мінфін,
проекту акта законодавства про Мін'юст,
наділення відповідних органів Антимонопольний
виконавчої влади комітет
повноваженнями щодо
регулювання цін (тарифів) на
платні послуги, що надаються
органами виконавчої влади
( План в редакції Розпорядження КМ N 619-р ( 619-2003-р ) від
15.10.2003 )вверх