Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постановление Кабинета Министров Украины; Схема от 12.05.2007700
Документ 700-2007-п, действует, текущая редакция — Принятие от 12.05.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 700
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868,
N 15, ст. 1084, N 21, ст. 1561, N 26, ст. 1877, N 29, ст. 2092,
N 38, ст. 2595, N 45, ст. 3004; 2007 р., N 1, ст. 28, N 8,
ст. 284, N 10, ст. 357, N 16, ст. 611) такі зміни:
1) абзац другий підпункту 1 "в" пункту 2 викласти в такій
редакції:
"керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та
вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів,
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які
безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових
актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями
про підрозділи передбачено виконання такої роботи), а також
прокурорам та слідчим органів прокуратури, керівним працівникам і
слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до
відповідних категорій посад державних службовців і які займаються
розслідуванням кримінальних справ, - у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного
службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас,
спеціальне звання) та вислугу років;";
2) доповнити пункт 3 підпунктом 4 такого змісту:
"4) надбавку за вислугу років державним службовцям та
посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від
стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування
в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад
10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад
25 років - 40 відсотків.";
3) додатки 1-55 викласти в редакції, що додається.
2. Установити, що підвищення посадових окладів працівників
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
органів прокуратури, судів та інших органів, оплата праці яких
провадиться згідно з цією постановою, здійснюється в межах
видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах витрат з
утримання відповідних органів.
Керівникам органів, зазначених у цій постанові, переглянути
власні рішення щодо встановлення видів та розмірів надбавок і
преміювання виходячи з обсягу видатків на оплату праці,
передбачених в планах асигнувань таких органів.
3. Умови оплати праці, затверджені цією постановою,
застосовуються з 1 травня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Секретаріату Президента України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Представник Президента України | 2600 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник Президента України - | 2466 | |Керівник головної служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник головної служби | 2440 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби, Офісу | 2397 | |Президента України, перший | | |заступник Керівника головної | | |служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник Керівника головної | 2370 | |служби, перший заступник | | |Керівника служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник Керівника служби | 2354 | |--------------------------------+-------------------------------| |Уповноважений Президента | 2333 | |України, радник Президента | | |України, керівник департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник Уповноваженого | 2172 | |Президента України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника департаменту| 2236 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2156 | |головної служби, служби, | | |департаменту, заступник | | |завідувача самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник завідувача відділу в | 2129 | |складі головної служби, служби, | | |департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору, групи | 2113 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник Глави Секретаріату, | 2060 | |радник Секретаріату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Референт Президента України | 2050 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник Глави Секретаріату, | 2045 | |помічник першого заступника | | |Глави Секретаріату, помічник | | |заступника Глави Секретаріату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант-інспектор | 2033 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 2033 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультант | 1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державного управління справами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник секретаріату | 2397 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник (начальник) управління,| 2333 | |заступник керівника | | |секретаріату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника (начальника)| 2236 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2156 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник завідувача відділу в | 2129 | |складі управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору, групи | 2113 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник керівника | 2060 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1819 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів працівників апарату Національного
центру з питань євроатлантичної інтеграції України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник апарату | 2397 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника апарату | 2354 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління | 2290 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2156 | |управління, заступник завідувача| | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1766 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Секретаріату Кабінету Міністрів України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник групи в Апараті | 2354 | |Прем'єр-міністра України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту, начальник| 2333 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Протоколу Прем'єр- | 2295 | |міністра, прес-секретар Прем'єр-| | |міністра - керівник прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника | 2279 | |Секретаріату - завідуючий | | |сектором в Апараті Прем'єр- | | |міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий самостійним відділом,| 2226 | |керівник служби Першого віце- | | |прем'єр-міністра, Віце-прем'єр- | | |міністра, Міністра Кабінету | | |Міністрів; керівник групи | | |радників Першого віце-прем'єр- | | |міністра, керівник групи | | |експертів Першого віце-прем'єр- | | |міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий відділом у складі | 2156 | |департаменту, управління, | | |керівник апарату Постійного | | |Представника у Конституційному | | |Суді України, завідуючий | | |відділом в Апараті Прем'єр- | | |міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник Прем'єр-міністра, | 2119 | |помічник Прем'єр-міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий сектором у складі | 2092 | |департаменту, управління, | | |завідуючий сектором у відділі, | | |що перебуває у складі | | |департаменту, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий сектором у складі | 2054 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник, радник Першого віце- | 2045 | |прем'єр-міністра, науковий | | |консультант Прем'єр-міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник групи радників Віце- | 2033 | |прем'єр-міністра, керівник групи| | |експертів Віце-прем'єр-міністра,| | |перший помічник Віце-прем'єр- | | |міністра, Міністра Кабінету | | |Міністрів, прес-секретар Віце- | | |прем'єр-міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник, радник Віце-прем'єр- | 2033 | |міністра, Міністра Кабінету | | |Міністрів, помічник Першого | | |заступника Міністра | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, | 2033 | |консультант, експерт | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять
юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів
та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад
встановлюється на 20 відсотків вище від посадового
окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста,
передбаченого цією схемою.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів
Верховної Ради України, а також
помічників-консультантів народних депутатів України,
на яких поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 )

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник Керуючого | 2568 | |справами | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник Керуючого справами | 2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Секретаріату Голови | 2440 | |Верховної Ради України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник головного управління, | 2333 | |керівник самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прес-секретар Голови Верховної | 2295 | |Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший помічник Голови Верховної| 2258 | |Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник управління у складі | 2247 | |головного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу, | 2226 | |керівник Прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2156 | |головного управління, | | |самостійного управління, | | |управління, Секретаріату Голови | | |Верховної Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач секретаріату комітету,| 2092-2333 | |секретаріату депутатської | | |фракції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач секретаріату першого | 2226 | |заступника, заступника Голови | | |Верховної Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник Голови | 2119 | |Верховної Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 2092 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач групи (самостійної), | 2087 | |групи у складі самостійного | | |відділу; завідувач відділу у | | |складі секретаріату комітету | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач канцелярії першого | 2033 | |заступника, заступника Голови | | |Верховної Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник першого заступника, | 2060 | |заступника Голови Верховної | | |Ради, Керівника Апарату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант з питань | 2033 | |юридично-наукового забезпечення,| | |науковий консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 2033 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: консультант з питань | 1659 | |юридично-наукового забезпечення,| | |науковий консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультант; помічник- | 1311 | |консультант народного депутата | | |України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Представник Уповноваженого з | 2675 | |прав людини, керівник | | |секретаріату Уповноваженого з | | |прав людини | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби Уповноваженого, | 2354 | |перший помічник, секретар | | |консультативної ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник департаменту | 2333 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник прес-служби | 2295 | |Уповноваженого, помічник - прес-| | |секретар Уповноваженого | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2290 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2156 | |департаменту, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник Уповноваженого | 2119 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 2092 | |департаменту, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 2054 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант, головний | 1819 | |спеціаліст, помічник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1311 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Управління адміністративними
будинками Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління
адміністративними будинками Державного управління
справами, Управління санаторно-курортних закладів
в Автономній Республіці Крим Державного управління
справами та Управління адміністративними
будинками Управління справами Апарату Верховної
Ради України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий | | | оклад, гривень | |------------------------------------------+---------------------| |Начальник управління | 1926-2033 | |------------------------------------------+---------------------| |Перший заступник начальника управління | 1873-1980 | |------------------------------------------+---------------------| |Заступник начальника управління | 1830-1878 | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувач відділу | 1605-1712 | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувач сектору | 1445-1498 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний спеціаліст | 1177-1231 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст | 936-963 | |------------------------------------------+---------------------| |Спеціаліст I категорії | 829-856 | |------------------------------------------+---------------------| |Спеціаліст II категорії | 733-760 | |------------------------------------------+---------------------| |Спеціаліст | 669-696 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби, радник | 1685-1712 | |Представництва | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант, помічник | 883 | |Постійного Представника, прес- | | |секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 722 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник секретаріату Ради | 642 | |представників | | |кримськотатарського народу, | | |спеціаліст I категорії | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Апарату Ради національної безпеки і оборони України

----------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |-------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби Секретаря Ради | 2440 | |-------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник керівника | 2365 | |Служби Секретаря Ради | | |-------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника Служби | 2268 | |Секретаря Ради | | |-------------------------------+-------------------------------| |Керівник департаменту, керівник| 2333 | |самостійного управління | | |-------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби | 2397 | |-------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника | 2236 | |департаменту, керівника | | |самостійного управління | | |-------------------------------+-------------------------------| |Керівник управління у складі | 2226 | |департаменту, завідувач | | |самостійного відділу | | |-------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника управління | 2156 | |у складі департаменту, | | |завідувач самостійного | | |відділу | | |-------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2156 | |департаменту, служби, | | |управління | | |-------------------------------+-------------------------------| |Заступник завідувача відділу в | 2129 | |складі департаменту, служби, | | |управління | | |-------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 2113 | |управління, служби, відділу | | |-------------------------------+-------------------------------| |Керівник групи радників | 2226 | |Секретаря Ради | | |-------------------------------+-------------------------------| |Головний радник Секретаря Ради | 2119 | |-------------------------------+-------------------------------| |Радник Секретаря Ради | 2060 | |-------------------------------+-------------------------------| |Помічник Секретаря Ради | 2054 | |-------------------------------+-------------------------------| |Помічник першого заступника, | 1873-1926 | |помічник заступника Секретаря | | |Ради | | |-------------------------------+-------------------------------| |Державний експерт | 1873 | |-------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1819 | |-------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1766 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Національного інституту стратегічних досліджень

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор | 2568 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора | 2440 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 2060-2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник директора, вчений | 2033-2060 | |секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1605-1659 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1552-1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1311 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Національного інституту проблем міжнародної безпеки

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор | 2568 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник директора | 2440 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора | 2268 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник групи радників - вчений| 2033-2060 | |секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник директора | 1873-1926 | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний експерт | 1873 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1605-1659 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1552-1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1311 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший референт | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів працівників
Секретаріату Центральної виборчої комісії

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник Секретаріату | 2461 | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник служби Голови, перший помічник | 2354 | |Голови, заступник керівника Секретаріату | | |---------------------------------------------+------------------| |Радник Голови, помічник Голови | 2092-2119 | |---------------------------------------------+------------------| |Прес-секретар Голови, керівник прес-служби | 2295 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник управління, завідувач самостійного | 2226-2290 | |відділу | | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач відділу в складі управління | 2129-2156 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору | 2060-2087 | |---------------------------------------------+------------------| |Помічник: заступника Голови, секретаря | 1846-1873 | |Комісії, члена Комісії | | |---------------------------------------------+------------------| |Головний консультант | 1819 | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст | 1605-1659 | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Рахункової палати

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора | 2771 | |департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління, керівник | 2643 | |служби керівництва Рахункової | | |палати, керівник служби радників| | |та експертів | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2504 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник Голови | 2156 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2087-2226 | |департаменту, управління, | | |помічник Голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 1878-1947 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник першого заступника, | 1739-1808 | |заступника Голови, помічник | | |секретаря Рахункової палати | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1530-1600 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1220-1252 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1081-1113 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 952-990 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 872-904 | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Посадові оклади визначені з урахуванням статті 39 Закону
України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ).

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретар секції | 2675 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник секретаріату | 2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: управління, | 2226-2290 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби - головний | 2226 | |радник Голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2129-2156 | |управління, керівник | | |прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 2087-2113 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник, радник Голови | 2033-2060 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1605-1659 | |спеціаліст; помічник: | | |заступника Голови, секретаря | | |секції; радник заступника | | |Голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1552-1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультант | 1204-1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретар засідання | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник апарату Національної ради | 2461 | |---------------------------------------------+------------------| |Директор департаменту | 2333 | |---------------------------------------------+------------------| |Прес-секретар Голови | 2295 | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник секретаріату, начальник: управління,| 2226-2290 | |самостійного відділу | | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник відділу в складі управління, | 2129-2156 | |керівник прес-служби | | |---------------------------------------------+------------------| |Представник Національної ради в Автономній | 2087-2119 | |Республіці Крим, областях, мм. Києві та | | |Севастополі | | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору | 2087-2113 | |---------------------------------------------+------------------| |Помічник голови Національної ради | 2033-2060 | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник секретаріату представника | 1685-1712 | |Національної ради в Автономній Республіці | | |Крим, областях, мм. Києві та Севастополі | | |---------------------------------------------+------------------| |Радник, головний спеціаліст, | 1605-1659 | |помічник-консультант члена Національної ради | | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату міністерств

----------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |-------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2140-2290 | |-------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 1926-2033 | |управління | | |-------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1819-1926 | |-------------------------------+-------------------------------| |Посол з особливих доручень МЗС | 1926 | |-------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 1605-1712 | |департаменту, самостійного | | |управління, помічник Міністра | | |-------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору,| 1445-1498 | |помічник: першого заступника | | |Міністра, заступника Міністра; | | |радник МЗС | | |-------------------------------+-------------------------------| |Дипломатичний радник | 1391-1418 | |-------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 1338-1445 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного | | |відділу, головний державний | | |виконавець | | |-------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, | 1177-1231 | |консультант, радник керівника, | | |перший секретар МЗС, старший | | |державний виконавець | | |-------------------------------+-------------------------------| |Другий секретар МЗС | 1091-1107 | |-------------------------------+-------------------------------| |Третій секретар МЗС | 1027-1054 | |-------------------------------+-------------------------------| |Аташе МЗС | 974-1000 | |-------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, державний| 936-963 | |виконавець | | |-------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 829-856 | |-------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 733-760 | |-------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 669-696 | -----------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції
фінансиста, посадовий оклад встановлюється на
10 відсотків вище від посадового окладу головного
спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним
працівникам структурних підрозділів, головному та
провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з
підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий
оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового
окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста,
передбаченого цією схемою.

Додаток 13-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих центрального апарату МВС, що займаються
розслідуванням кримінальних справ, посади яких
належать до відповідних категорій посад державних
службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник | 2140-2290 | |начальника Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління Головного | 1926-2033 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1819-1926 | |управління Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення Головного | 1712-1766 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий в особливо | 1605-1712 | |важливих справах Головного | | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий в особливо важливих | 1498-1605 | |справах Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий Головного | 1391-1471 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий Головного слідчого | 1311-1338 | |управління | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату інших центральних органів
виконавчої влади та урядових органів
державного управління

----------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |-----------------------------------| | |центральний| інший | урядовий | | | орган |центральний| орган | | |виконавчої | орган |державного | | | влади із | виконавчої|управління | | |спеціальним| влади | | | | статусом | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Керівник урядового органу | | | 2461 | |державного управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Перший заступник керівника | | | 2322 | |урядового органу державного| | | | |управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Заступник керівника | | | 2247 | |урядового органу | | | | |державного управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Директор департаменту | 2087-2194 | 2033-2140 | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Начальник самостійного | 1873-1980 | 1819-1873 | 1766-1819 | |управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Начальник самостійного | 1766-1873 | 1712-1819 | 1659-1712 | |відділу | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Начальник відділу у складі | 1605-1659 | 1605-1659 | 1605-1632 | |департаменту, самостійного | | | | |управління; помічник | | | | |керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Завідувач самостійного | 1445-1471 | 1418-1445 | 1391-1418 | |сектору, помічник | | | | |заступника керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Дипломатичний радник | 1391-1418 | 1364-1391 | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Завідувач сектору у складі | 1338-1364 | 1311-1338 | 1284-1311 | |департаменту, самостійного | | | | |управління, самостійного | | | | |відділу; помічник члена | | | | |Комісії, помічник | | | | |керівника апарату | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Головний державний | | | 1043-1070 | |інспектор | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Головний казначей | | 1070-1177 | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Головний спеціаліст, | 1070-1177 | 1059-1070 | 1033-1059 | |консультант, радник | | | | |керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Старший державний | | | 936-963 | |інспектор | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Провідний казначей | | 1033-1059 | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Провідний спеціаліст | 910-936 | 899-926 | 888-915 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Спеціаліст I категорії | 819-845 | 808-835 | 797-824 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Державний інспектор | | | 797-824 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Спеціаліст II категорії | 733-760 | 722-749 | 701-728 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------| |Спеціаліст | 669-696 | 642-669 | 637-663 | -----------------------------------------------------------------

Керівні працівники і спеціалісти
Державної податкової адміністрації,
які здійснюють контроль за справлянням
податків та інших платежів, займаються
оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням
кримінальних справ, організовують роботу з контролю
за надходженням платежів до бюджетів та
примусового їх стягнення, та керівні
працівники і спеціалісти ГоловКРУ,
які проводять ревізії діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2354-2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2087-2247 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1980-2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1766-1873 | |департаменту, самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1589-1632 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1471-1525 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: державний податковий | 1295-1348 | |ревізор-інспектор, | | |контролер-ревізор, державний | | |аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний податковий | 1177-1231 | |інспектор, старший державний | | |податковий ревізор-інспектор, | | |провідний: контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: державний податковий | 1027-1059 | |інспектор, контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний податковий інспектор, | 910-942 | |контролер-ревізор, державний | | |аудитор | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції
Державної податкової адміністрації

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник начальника | 2354-2461 | |податкової міліції - начальник | | |головного управління, перший | | |заступник начальника податкової | | |міліції - начальник самостійного| | |управління, директор | | |департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник начальника | 2247 | |головного управління, перший | | |заступник начальника | | |самостійного управління, перший | | |заступник директора | | |департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника податкової | 2087-2247 | |міліції - начальник самостійного| | |управління, начальник | | |самостійного управління, | | |заступник начальника головного | | |управління, заступник начальника| | |самостійного управління | | |директора департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління у складі | 1980-2087 | |головного управління, начальник | | |самостійного відділу, начальник | | |штабу у складі головного | | |управління, начальник управління| | |у складі департаменту, начальник| | |відділу у складі самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1766-1873 | |управління головного управління,| | |начальник відділу у складі | | |управління департаменту, | | |помічник начальника податкової | | |міліції, головний інспектор | | |податкової міліції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення, завідувач | 1471-1525 | |сектору, старший слідчий з | | |особливо важливих справ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний податковий | 1295-1348 | |ревізор-інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений з | 1177-1231 | |особливо важливих справ, | | |слідчий, інспектор з особливих | | |доручень; старший групи; слідчий| | |з особливо важливих справ, | | |головний державний податковий | | |інспектор, старший державний | | |податковий ревізор-інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений, | 1027-1059 | |експерт, слідчий; старший | | |державний податковий інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший інспектор; | 910-942 | |оперуповноважений, експерт, | | |державний податковий інспектор, | | |референт | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор | 856-877 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату
Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Директор департаменту | 2140-2290 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник самостійного управління | 1926-2033 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник самостійного відділу | 1819-1926 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник відділу в складі департаменту, | 1605-1712 | |самостійного управління, помічник керівника | | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач самостійного сектору, помічник | 1445-1498 | |заступника керівника | | |---------------------------------------------+------------------| |Дипломатичний радник | 1391-1418 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору в складі департаменту, | 1338-1391 | |самостійного управління, самостійного | | |відділу | | |---------------------------------------------+------------------| |Головний експерт | 1231-1284 | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст, консультант, радник | 1177-1231 | |керівника | | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 936-963 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст I категорії | 829-856 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст II категорії | 733-760 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст | 669-696 | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких | | полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених | | статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників | | суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) | |----------------------------------------------------------------| |Директор департаменту | 2712 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник самостійного управління | 2434 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник самостійного відділу | 2295 | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник відділу в складі департаменту, | 2087 | |самостійного управління | | |---------------------------------------------+------------------| |Головний експерт | 1445-1584 | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст | 1391-1530 | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 1182-1209 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центральних державних архівів,
що належать до категорій посад державних
службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Директор | 2033 | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник директора | 1926 | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник директора - головний зберігач | 1926 | |фондів | | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник відділу | 1605-1632 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору | 1284-1311 | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст | 1033-1059 | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 888-915 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів
її апарату

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник Секретаріату Верховної Ради | 2461 | |Автономної Республіки Крим, керуючий справами| | |Верховної Ради Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Перший заступник керівника Секретаріату | 2354 | |Верховної Ради Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Голова постійної комісії Верховної Ради | 2247 | |Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник керівника Секретаріату Верховної | 2194 | |Ради Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник керуючого справами Верховної Ради | 2033 | |Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник управління | 1210-1430 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач відділу | 1045-1100 | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник прес-центру, помічник Голови | 928-957 | |Верховної Ради Автономної Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору, радник | 881-910 | |---------------------------------------------+------------------| |Помічник першого заступника, заступника | 928-957 | |Голови Верховної Ради Автономної Республіки | | |Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Консультант | 817 | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст, помічник керівника | 741-770 | |Секретаріату Верховної Ради Автономної | | |Республіки Крим | | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 648-677 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст I категорії | 554-584 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст II категорії | 508-537 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст | 490 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Рахункової палати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Голова | 2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник голови | 2338 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник голови | 2215 | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретар Рахункової палати | 2097 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний контролер - завідувач | 1068-1097 | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний контролер | 1044-1074 | |--------------------------------+-------------------------------| |Контролер | 951-980 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, | 741-770 | |консультант, помічник голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 648-677 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 554-584 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів членів виборчої комісії Автономної
Республіки Крим та працівників її апарату

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий | | | оклад, гривень | |--------------------------------------------+-------------------| |Голова комісії | 2354 | |--------------------------------------------+-------------------| |Заступник голови комісії | 2247 | |--------------------------------------------+-------------------| |Секретар комісії | 2033 | |--------------------------------------------+-------------------| |Головний бухгалтер | 770 | |--------------------------------------------+-------------------| |Референт-консультант, головний спеціаліст | 741 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Міністр Ради міністрів | 2461 | |---------------------------------------------+------------------| |Перший заступник міністра Ради міністрів | 2354 | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник міністра Ради міністрів, Постійний | 2194 | |Представник Автономної Республіки Крим у | | |м. Києві | | |---------------------------------------------+------------------| |Начальник управління | 1210-1430 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач самостійного відділу | 1045-1155 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач відділу у складі управління | 1007-1034 | |---------------------------------------------+------------------| |Керівник прес-служби | 928 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач сектору, радник | 881-910 | |---------------------------------------------+------------------| |Консультант | 817 | |---------------------------------------------+------------------| |Помічник: Голови Ради міністрів, першого | 928-957 | |заступника, заступника Голови Ради міністрів | | |---------------------------------------------+------------------| |Головний спеціаліст, помічник міністра Ради | 741-770 | |міністрів | | |---------------------------------------------+------------------| |Провідний спеціаліст | 648-677 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст I категорії | 554-584 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст II категорії | 508-537 | |---------------------------------------------+------------------| |Спеціаліст | 490 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів
апарату міністерств, республіканських комітетів,
комітетів та інших республіканських
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та урядових органів державного управління
в Автономній Республіці Крим

------------------------------------------------------------------ |Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | міністерство, | комітет, інший | | | республіканський | республіканський | | | комітет | орган виконавчої | | | | влади, | | | | територіальний | | | | орган центрального | | | | органу виконавчої | | | | влади та урядового | | | | органу державного | | | | управління | |---------------------+---------------------+--------------------| |Міністр, голова | 2461 | | |республіканського | | | |комітету | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Голова комітету, | | 2354 | |керівник іншого | | | |республіканського | | | |органу виконавчої | | | |влади | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Перший заступник: | 2354 | 2194 | |міністра, голови | | | |республіканського | | | |комітету, голови | | | |комітету, керівника | | | |іншого | | | |республіканського | | | |органу виконавчої | | | |влади | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Заступник: міністра, | 2194 | 1926 | |голови | | | |республіканського | | | |комітету, голови | | | |комітету, керівника | | | |іншого | | | |республіканського | | | |органу виконавчої | | | |влади, керівник | | | |територіального | | | |органу центрального | | | |органу виконавчої | | | |влади та урядового | | | |органу державного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | 1210-1320 | 1155-1265 | |самостійного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | 1012-1122 | 990-1100 | |самостійного відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу у | 985-1012 | 968-1001 | |складі самостійного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Завідувач | 764-794 | 741-770 | |самостійного сектору,| | | |помічник, радник | | | |керівника | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Завідувач сектору в | 724-753 | 700-729 | |складі самостійного | | | |управління, | | | |самостійного | | | |відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Головний казначей | | 759-794 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Головний державний | | 729-759 | |інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Головний спеціаліст | 700-729 | 694-724 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Провідний казначей | | 665-694 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Провідний державний | | 630-659 | |інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Провідний спеціаліст | 607-636 | 601-630 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший державний | | 601-630 | |інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 537-566 | 531-560 | |I категорії | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 513 | 513 | |II категорії | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 478 | 478 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------| | | поза групою, | I | II, | | | м. Київ | |м. Севастополь | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Заступник керівника| 2033 | 1980 | 1926 | |апарату | | | | |держадміністрації | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник | 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 | |управління | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник відділу | 990-1100 | 935-1045| 880-990 | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник відділу у| 968-1001 | 924-990 | 913-979 | |складі управління | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Завідувач | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |самостійного | | | | |сектору | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Завідувач сектору у| 724-753 | 712-741 | 689-724 | |складі управління, | | | | |відділу | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Помічник голови | 706-735 | 683-712 | 659-689 | |держадміністрації, | | | | |радник, | | | | |консультант | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |спеціаліст, | | | | |помічник | | | | |заступника голови | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |I категорії | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Спеціаліст | 513 | 508 | 508 | |II категорії | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій,
управлінь, відділів та інших територіальних
органів центральних органів виконавчої влади
та урядових органів державного управління
в областях, мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------| | | поза групою, | за групами областей | | | м. Київ |---------------------------| | | | I | II, | | | | | м. Севастополь | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Начальник | 1926 | 1819 | 1712 | |головного | | | | |управління | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Керівник | 1712-1819 |1605-1712| 1498-1605 | |самостійного | | | | |управління, | | | | |відділу, іншого | | | | |структурного | | | | |підрозділу, які є | | | | |юридичними | | | | |особами, керівник | | | | |територіального | | | | |органу | | | | |центрального | | | | |органу виконавчої | | | | |влади та урядового| | | | |органу державного | | | | |управління, | | | | |керівник | | | | |державної | | | | |інспекції | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Начальник | 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 | |управління у | | | | |складі головного | | | | |управління, | | | | |начальник | | | | |управління | | | | |державної | | | | |податкової | | | | |адміністрації | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Начальник відділу | 990-1100 | 935-1045| 880-990 | |у складі головного| | | | |управління, | | | | |самостійного | | | | |управління, іншого| | | | |структурного | | | | |підрозділу, які є | | | | |юридичними | | | | |особами, | | | | |територіального | | | | |органу | | | | |центрального | | | | |органу виконавчої | | | | |влади та урядового| | | | |органу державного | | | | |управління, | | | | |головний | | | | |бухгалтер, | | | | |головний | | | | |державний експерт | | | | |з умов праці | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Начальник відділу | 968-1001 | 924-990 | 913-979 | |у складі | | | | |управління | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Завідувач | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |самостійного | | | | |сектору | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Завідувач | 724-753 | 712-741 | 689-724 | |сектору у складі | | | | |управління, | | | | |відділу | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Головний казначей,| 729-759 | 706-735 | 683-712 | |головний | | | | |державний | | | | |інспектор, | | | | |головний | | | | |державний | | | | |соціальний | | | | |інспектор | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |спеціаліст, | | | | |головний | | | | |державний | | | | |виконавець | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Провідний | 630-659 | 607-636 | 584-613 | |казначей, | | | | |провідний | | | | |державний | | | | |інспектор | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст, | | | | |старший державний | | | | |виконавець, | | | | |старший державний | | | | |інспектор | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |I категорії, | | | | |державний | | | | |виконавець | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Спеціаліст | 513 | 508 | 508 | |II категорії | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 24-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих головних управлінь, управлінь МВС
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на транспорті,
які займаються розслідуванням кримінальних
справ і посади яких належать до відповідних
категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка Крим, |-------------------------| | | поза групою, | I | II, | | | м. Київ, | |м. Севастополь | | | управління МВС | | | | | на транспорті | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник слідчого | 1878 | 1782 | 1712 | |управління, | | | | |слідчого відділу - | | | | |заступник | | | | |начальника | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Перший заступник, | 1749-1819 |1653-1728| 1594-1659 | |заступник | | | | |начальника слідчого| | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник відділу, | 1605-1712 |1498-1552| 1445-1498 | |начальник слідчої | | | | |частини (на правах | | | | |відділу) слідчого | | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник | 1445-1498 |1338-1391| 1231-1284 | |відділення, | | | | |начальник слідчої | | | | |частини | | | | |(на правах | | | | |відділення) | | | | |слідчого | | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Старший слідчий в | 1095-1122 |1089-1111| 1078-1100 | |особливо важливих | | | | |справах | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Слідчий в особливо | 1051-1078 |1051-1078| 1051-1078 | |важливих справах | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Старший слідчий | 1007-1034 |1007-1034| 1007-1034 | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Слідчий | 963-990 | 963-990 | 963-990 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового
їх стягнення, державних податкових
адміністрацій, спеціалізованих державних
податкових інспекцій та керівних працівників
і спеціалістів, які проводять державний
фінансовий аудит та інспектування діяльності
підприємств, установ та організацій
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ |Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |-------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка |-------------------------| | | Крим, поза | I | II, | | | групою, | |м. Севастополь| | | м. Київ | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Голова державної | 2119 | 2001 | 1883 | |податкової | | | | |адміністрації, | | | | |начальник | | | | |контрольно- | | | | |ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Перший заступник: | 2012 | 1899 | 1787 | |голови державної | | | | |податкової | | | | |адміністрації, | | | | |начальника | | | | |контрольно- | | | | |ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Заступник голови | 1905 | 1798 | 1696 | |державної податкової| | | | |адміністрації, | | | | |начальник | | | | |спеціалізованої | | | | |державної податкової| | | | |інспекції, заступник| | | | |начальника | | | | |контрольно- | | | | |ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Начальник | 1331-1573 |1271-1513 | 1210-1331 | |управління, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Начальник відділу у | 1084-1111 |1067-1100 | 1056-1089 | |складі управління | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Помічник: голови | 922-957 | 887-922 | 864-899 | |державної податкової| | | | |адміністрації, | | | | |начальника | | | | |контрольно- | | | | |ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Завідувач сектору | 1004-1039 | 957-992 | 934-969 | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Головний: державний | 969-992 | 922-957 | 899-934 | |податковий ревізор- | | | | |інспектор, | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Головний державний | 829-864 | 794-829 | 770-805 | |податковий | | | | |інспектор, старший | | | | |державний податковий| | | | |ревізор-інспектор, | | | | |провідний: | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Старший: державний | 747-782 | 747-782 | 712-747 | |податковий | | | | |інспектор, | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------+-----------------+----------+--------------| |Державний податковий| 677-712 | 677-706 | 677-706 | |інспектор, | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державної
податкової адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
спеціалізованих державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка |-------------------------| | | Крим, | I | II, | | | поза групою, | |м. Севастополь | | | м. Київ | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Перший заступник | 2012 | 1899 | 1787 | |голови державної | | | | |податкової | | | | |адміністрації - | | | | |начальник | | | | |управління | | | | |податкової міліції | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Перший заступник | 1867-1947 |1766-1840| 1659-1733 | |начальника | | | | |управління | | | | |податкової міліції,| | | | |заступник | | | | |начальника | | | | |управління | | | | |податкової міліції | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник головного| 1808 | 1712 | 1611 | |відділу податкової | | | | |міліції - перший | | | | |заступник | | | | |начальника | | | | |спеціалізованої | | | | |державної | | | | |податкової | | | | |інспекції | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник | 1331-1573 |1271-1513| 1210-1331 | |управління, штабу, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Перший заступник | 1238-1524 |1177-1463| 1122-1287 | |начальника | | | | |управління, | | | | |заступник | | | | |начальника | | | | |управління | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник відділу у| 1084-1111 |1067-1100| 1056-1089 | |складі управління; | | | | |начальник відділу, | | | | |відділення у | | | | |складі головного | | | | |відділу податкової | | | | |міліції | | | | |спеціалізованої | | | | |державної | | | | |податкової | | | | |інспекції | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Завідувач сектору | 1004-1039 | 957-992 | 934-969 | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Начальник | 969-992 | 922-957 | 899-934 | |відділення у складі| | | | |управління, | | | | |відділу, начальник | | | | |чергової частини, | | | | |командир роти, | | | | |старший слідчий з | | | | |особливо важливих | | | | |справ, головний | | | | |державний | | | | |податковий ревізор-| | | | |інспектор | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Старший: | 829-864 | 794-829 | 770-805 | |оперуповноважений з| | | | |особливо важливих | | | | |справ, слідчий, | | | | |інспектор з | | | | |особливих доручень;| | | | |старший групи, | | | | |слідчий з особливо | | | | |важливих справ, | | | | |головний державний | | | | |податковий | | | | |інспектор, старший | | | | |державний | | | | |податковий ревізор-| | | | |інспектор | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Старший: | 747-782 | 747-782 | 712-747 | |оперуповноважений, | | | | |експерт; слідчий, | | | | |командир взводу, | | | | |старший державний | | | | |податковий | | | | |інспектор | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Старший інспектор, | 677-712 | 677-706 | 677-706 | |оперуповноважений, | | | | |експерт, державний | | | | |податковий | | | | |інспектор | | | | |-------------------+------------------+---------+---------------| |Інспектор | 665-700 | 665-700 | 665-700 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіального відділення Антимонопольного
комітету та Фонду державного майна в Автономній
Республіці Крим

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник територіального відділення | 1926 | |Фонду державного майна | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу | 990-1100 | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 780-810 | |--------------------------------------+-------------------------| |Помічник голови територіального | 764-794 | |відділення | | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний експерт | 735-759 | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний спеціаліст | 694-724 | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст | 601-630 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст I категорії | 531-560 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст II категорії | 513 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст | 478 | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких | | полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених | | статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників | | суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) | |----------------------------------------------------------------| |Голова територіального відділення | 2504 | |--------------------------------------+-------------------------| |Заступник голови територіального | 2252-2327 | |відділення | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу | 1287-1430 | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1004-1033 | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний експерт | 957-986 | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний спеціаліст | 910-939 | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст | 788-817 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів територіальних відділень
Антимонопольного комітету, Фонду
державного майна
---------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------| | | поза групою, | за групами областей | | | м. Київ |--------------------------| | | | I | II, | | | | |м. Севастополь | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Начальник | 1926 | 1819 | 1712 | |територіального | | | | |відділення Фонду | | | | |державного майна | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Начальник відділу| 990-1100 | 935-1045 | 880-990 | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Завідувач | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |самостійного | | | | |сектору | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Головний експерт | 729-759 | 700-718 | 683-700 | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |спеціаліст | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |I категорії | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Спеціаліст | 513 | 508 | 508 | |II категорії | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | |--------------------------------------------------------------| | Керівні працівники і спеціалісти територіальних відділень, | | службові обов'язки яких полягають у безпосередньому | | виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону | | України "Про державний захист працівників суду та | | правоохоронних органів" ( 3781-12 ) | |--------------------------------------------------------------| |Керівник (голова,| 2504 | 2365 | 2226 | |начальник) | | | | |територіального | | | | |відділення | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Заступник | 2247 | 2129 | 2001 | |керівника | | | | |(голови, | | | | |начальника) | | | | |територіального | | | | |відділення | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Начальник відділу| 1287-1430 |1216-1359 | 1144-1287 | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Завідувач | 998-1033 | 957-992 | 922-957 | |самостійного | | | | |сектору | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Головний експерт | 951-986 | 910-957 | 887-922 | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Головний | 904-939 | 875-910 | 846-881 | |спеціаліст | | | | |-----------------+-----------------+----------+---------------| |Провідний | 782-817 | 753-788 | 724-759 | |спеціаліст | | | | ----------------------------------------------------------------

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів відділень Державного казначейства,
міських управлінь, відділів та інших
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та урядових органів
державного управління у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних (у разі
утворення) управлінь юстиції, спеціалістів:
контрольно-ревізійних відділів, державних
податкових інспекцій, які мають ранг державного
службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя),
об'єднаних державних податкових інспекцій,
об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------- |Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------------| | |у містах з | за групами міст | | |чисельністю|---------------------------------------| | | населення | поза | I, | II | III | | | понад | групою | об'єднана | | | | | 1 млн. | | державна | | | | | чоловік | | податкова | | | | | | |інспекція і| | | | | | |контрольно-| | | | | | |ревізійний | | | | | | | відділ | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Начальник | 1012-1040 |1007-1034| 990-1018 |985-1012|979-1007| |управління, | | | | | | |відділення | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Начальник | 913-946 | 902-935 | 891-924 |858-891 |825-858 | |управління | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної) | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Начальник | 891-924 | 880-913 | 869-902 |836-869 |803-836 | |самостійного | | | | | | |відділу | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної),| | | | | | |головний | | | | | | |бухгалтер | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної) | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Начальник | 814-842 | 809-836 | 803-831 |798-825 |660-688 | |відділу у | | | | | | |складі | | | | | | |управління, | | | | | | |відділення; | | | | | | |головний | | | | | | |бухгалтер | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Завідувач | 700-729 | 689-718 | 677-706 |665-694 |642-671 | |самостійного | | | | | | |сектору | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Головний | 665-694 | 659-689 | 624-654 |607-636 |584-613 | |казначей, | | | | | | |головний | | | | | | |державний | | | | | | |інспектор | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Головний | 630-659 | 624-654 | 595-624 |578-607 |531-560 | |спеціаліст, | | | | | | |головний | | | | | | |державний | | | | | | |виконавець, | | | | | | |провідний | | | | | | |казначей, | | | | | | |провідний | | | | | | |державний | | | | | | |інспектор | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Провідний | 566-595 | 554-584 | 543-572 |531-560 |496-525 | |спеціаліст, | | | | | | |старший: | | | | | | |державний | | | | | | |виконавець, | | | | | | |державний | | | | | | |інспектор | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Спеціаліст | 519-548 | 508-537 | 502-531 |490-513 |478-508 | |I категорії, | | | | | | |державний | | | | | | |виконавець | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 467 | 467 | |II категорії | | | | | | |-------------+-----------+---------+-----------+--------+--------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 29-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих міських управлінь головних управлінь
та управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, лінійних управлінь на залізницях
Управління МВС на транспорті, які займаються
розслідуванням кримінальних справ, посади
яких належать до відповідних категорій посад
державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | у містах з | інші міста з | | |чисельністю населення| районним поділом | | |понад 1 млн. чоловік | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник слідчого | 1637 | 1445-1621 | |управління, слідчого | | | |відділу - заступник | | | |начальника міського, | | | |лінійного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Заступник начальника | 1552 | 1343-1573 | |слідчого управління, | | | |слідчого відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу, | 1284-1391 | 1124-1231 | |начальник | | | |відділення, начальник| | | |слідчої частини | | | |слідчого управління, | | | |слідчого відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший слідчий в | 1073-1100 | 1034-1067 | |особливо важливих | | | |справах | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Слідчий в особливо | 1040-1067 | 1007-1034 | |важливих справах | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший слідчий | 996-1023 | 930-957 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Слідчий | 930-957 | 908-935 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державних податкових
інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних
працівників і спеціалістів, які проводять
державний фінансовий аудит та інспектування
діяльності підприємств, установ, організацій,
контрольно-ревізійних відділів у містах
(крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних
державних податкових інспекцій, об'єднаних
контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-------------------------------------------------| | |у містах з | за групами міст | | |чисельністю|-------------------------------------| | |населення | поза | I, | II | III | | |понад | групою |об'єднана| | | | |1 млн. | |державна | | | | |чоловік | |податкова| | | | | | |інспекція| | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Начальник | 1241 | 1156 | 1145 | 1070 | 1011 | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції, | | | | | | |контрольно- | | | | | | |ревізійного | | | | | | |відділу | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Заступник | 1155 | 1128 | 1117 | 1045 | 990 | |начальника | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної), | | | | | | |контрольно- | | | | | | |ревізійного | | | | | | |відділу | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Начальник | 1012-1040 |1007-1034|990-1018 |985-1012|979-1007| |управління | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної) | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Начальник | 913-946 | 902-935 |891-924 |858-891 |825-858 | |самостійного | | | | | | |відділу | | | | | | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | |(об'єднаної) | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Начальник | 880-913 | 858-891 |847-880 |831-864 |803-836 | |відділу у | | | | | | |складі | | | | | | |управління | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Завідувач | 836-869 | 825-858 |814-847 |792-825 |770-803 | |сектору | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Головний: | 817-852 | 794-829 |794-829 |759-794 |724-759 | |державний | | | | | | |податковий | | | | | | |ревізор- | | | | | | |інспектор, | | | | | | |контролер- | | | | | | |ревізор, | | | | | | |державний | | | | | | |аудитор | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Головний | 759-794 | 735-770 |735-770 |700-735 |689-724 | |державний | | | | | | |податковий | | | | | | |інспектор, | | | | | | |старший | | | | | | |державний | | | | | | |податковий | | | | | | |ревізор- | | | | | | |інспектор; | | | | | | |провідний: | | | | | | |контролер- | | | | | | |ревізор, | | | | | | |державний | | | | | | |аудитор | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Старший: | 689-724 | 689-724 |689-724 |683-718 |683-718 | |державний | | | | | | |податковий | | | | | | |інспектор, | | | | | | |контролер- | | | | | | |ревізор, | | | | | | |державний | | | | | | |аудитор | | | | | | |--------------+-----------+---------+---------+--------+--------| |Державний | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | |податковий | | | | | | |інспектор, | | | | | | |контролер- | | | | | | |ревізор, | | | | | | |державний | | | | | | |аудитор | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій у містах, об'єднаних
державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------ |Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | у містах з | в інших містах, | | |чисельністю населення| об'єднана державна | | | понад |податкова інспекція | | | 1 млн. чоловік | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник головного | 1155 | 1117 | |відділу (відділу) | | | |податкової міліції - | | | |перший заступник | | | |начальника державної | | | |податкової інспекції | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу, | 880-913 | 847-880 | |штабу, відділення | | | |у складі головного | | | |відділу (відділу) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший слідчий, | 817-852 | 794-829 | |головний державний | | | |податковий ревізор- | | | |інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший: | 759-794 | 735-770 | |оперуповноважений, | | | |експерт, державний | | | |податковий | | | |ревізор-інспектор; | | | |слідчий, начальник | | | |чергової частини, | | | |командир взводу, | | | |головний державний | | | |податковий інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Оперуповноважений, | 607-724 | 689-724 | |експерт, | | | |старший інспектор, | | | |старший державний | | | |податковий інспектор | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Інспектор, державний | 677 | 677 | |податковий інспектор | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової міліції

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник оперуповноваженого | 548-595 | |податкової міліції, помічник | | |слідчого | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник канцелярії податкової | 537 | |міліції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міліціонер-водій | 443 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший інспектор канцелярії | 467-490 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------------| | |район у м. Києві| район, район у | | | | м. Севастополі | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Голова | 2247 | 2140 | |держадміністрації | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Перший заступник голови| 2135 | 2033 | |держадміністрації | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Заступник голови | 2022 | 1926 | |держадміністрації | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Керівник апарату | 1873 | 1659-1712 | |держадміністрації | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Заступник керівника | 1776 | 1541-1659 | |апарату | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник відділу, | 764-794 | 718-747 | |державний реєстратор | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Завідувач сектору | 671-700 | 624-654 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Головний спеціаліст | 624-654 | 578-607 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Провідний спеціаліст, | 554-584 | 531-560 | |адміністратор | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст I категорії | 508-537 | 490-513 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст II категорії| 496 | 490 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 34
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління в районах, районах
у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних
управлінь юстиції, керівних працівників і
спеціалістів державних податкових інспекцій
в районах, районах у мм. Києві та Севастополі,
міжрайонних державних податкових інспекцій, які
мають ранг державного службовця, спеціалістів
районних, міжрайонних (об'єднаних)
контрольно-ревізійних відділів, керівних
працівників і спеціалістів у районах
в містах та об'єднаних (міських та районних)
відділень Державного казначейства

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------| | |район у | район, район у місті, | | |м. Києві| міжрайонні (об'єднані) | | | | підрозділи | |---------------------------+--------+---------------------------| |Керівник управління, |985-1012| 941-968 | |відділу, іншого | | | |структурного підрозділу | | | |держадміністрації, | | | |відділення, головний | | | |архітектор | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Начальник відділу, головний|764-794 | 718-747 | |бухгалтер | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Завідувач сектору |671-700 | 624-654 | |---------------------------+--------+---------------------------| |Головний казначей, головний|654-683 | 607-636 | |державний соціальний | | | |інспектор, головний | | | |державний інспектор | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Головний спеціаліст, |624-654 | 578-607 | |головний державний | | | |виконавець | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Провідний казначей, |584-613 | 554-584 | |державний соціальний | | | |інспектор, провідний | | | |державний інспектор | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Провідний спеціаліст, |554-584 | 531-560 | |старший державний | | | |виконавець, старший | | | |державний інспектор | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Спеціаліст I категорії, |508-537 | 496-513 | |державний виконавець | | | |---------------------------+--------+---------------------------| |Спеціаліст II категорії | 496 | 490 | |---------------------------+--------+---------------------------| |Спеціаліст | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 34-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих міських, районних, лінійних органів
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на
транспорті, що займаються розслідуванням кримінальних
справ, посади яких належать до відповідних категорій
посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник слідчого відділу, | 1311-1541 | |слідчого відділення - заступник | | |начальника міського, районного, | | |лінійного органу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника слідчого | 1220-1493 | |відділу, слідчого відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення у складі | 1070-1124 | |слідчого відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий | 963-990 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий | 919-946 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх
стягнення, державних податкових інспекцій, керівних
працівників і спеціалістів, які проводять
державний фінансовий аудит та інспектування
діяльності підприємств, установ, організацій,
контрольно-ревізійних відділів у районах,
районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних
державних податкових інспекцій, міжрайонних
(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------------| | |район у м. Києві| район, район у | | | | м. Севастополі, | | | | міжрайонна державна | | | | податкова інспекція | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник державної | 1166 | 1124 | |податкової інспекції, | | | |контрольно-ревізійного | | | |відділу | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Заступник начальника | 1124 | 1081 | |державної податкової | | | |інспекції | | | |(міжрайонної), | | | |контрольно-ревізійного | | | |відділу | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник управління | 985-1012 | 941-968 | |державної податкової | | | |інспекції | | | |(міжрайонної) | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник самостійного | 924-957 | 891-924 | |відділу | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник відділу у | 880-924 | 847-891 | |складі управління | | | |державної податкової | | | |інспекції | | | |(міжрайонної) | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Завідувач сектору | 875-910 | 829-864 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Головний: державний | 829-864 | 794-829 | |податковий ревізор- | | | |інспектор, контролер- | | | |ревізор, державний | | | |аудитор | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Головний державний | 747-782 | 735-770 | |податковий інспектор, | | | |старший державний | | | |податковий ревізор- | | | |інспектор; провідний: | | | |контролер-ревізор, | | | |державний аудитор | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Старший: державний | 700-735 | 689-724 | |податковий інспектор, | | | |контролер-ревізор, | | | |державний аудитор | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Державний податковий | 689 | 677 | |інспектор, контролер- | | | |ревізор, державний | | | |аудитор | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
податкової міліції державних податкових інспекцій
у районах, районах у містах, міжрайонних державних
податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник начальника | 1081 | |державної податкової інспекції -| | |начальник відділу податкової | | |міліції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення, штабу у | 891-924 | |складі відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий, головний | 794-829 | |державний податковий ревізор- | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений, | 735-770 | |експерт, державний податковий | | |ревізор-інспектор; слідчий, | | |головний державний податковий | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Оперуповноважений, експерт, | 689-724 | |старший інспектор, старший | | |державний податковий інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор, державний податковий | 677 | |інспектор | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій у районах м. Києва

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник головного відділу | 1124 | |податкової міліції - перший | | |заступник начальника державної | | |податкової інспекції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник | 952-1012 | |начальника головного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу, відділення, | 902-935 | |штабу у складі головного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий, головний | 829-864 | |державний податковий ревізор- | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений, | 747-782 | |експерт, державний податковий | | |ревізор-інспектор; слідчий, | | |головний державний податковий | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Оперуповноважений, експерт, | 700-735 | |старший інспектор, старший | | |державний податковий інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор, державний податковий | 689 | |інспектор | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 38
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Генеральної прокуратури України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник головного управління, | 2333-2359 | |керівник апарату Генерального | | |прокурора | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління, | 2226-2290 | |самостійного відділу, старший | | |помічник Генерального прокурора | | |з особливих доручень | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1819-1926 | |управління, помічник | | |Генерального прокурора з | | |особливих доручень | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий в особливо | 1605-1712 | |важливих справах | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий в особливо важливих | 1498-1605 | |справах, старший прокурор | | |управління, відділу, старший | | |прокурор-криміналіст, прокурор- | | |криміналіст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прокурор управління, відділу | 1391-1471 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1311-1338 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1091-1118 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 861-888 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 765-792 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 701-728 | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах та інших примусових заходів,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
посадовий оклад установлюється на 10 відсотків вище від
посадового окладу відповідних категорій працівників
прокуратури.

Додаток 39
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------ |Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка |-------------------------------------| | | Крим |поза групою,| I | II, | | | | м. Київ | |м. Севастополь| | | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Прокурор | 2140 | 2129 | 2012 | 1926 | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Перший | 2033 | 1985 | 1883 | 1830 | |заступник | | | | | |прокурора | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Заступник | 1926 | 1878 | 1782 | 1733 | |прокурора | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Начальник | 1605-1712 | 1605-1712 |1498-1552| 1445-1498 | |управління, | | | | | |відділу, | | | | | |старший | | | | | |помічник | | | | | |прокурора | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Старший | 1095-1122 | | | | |слідчий з | | | | | |особливо | | | | | |важливих | | | | | |справ | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Слідчий з | 1051-1078 | 1051-1078 |1051-1078| 1051-1078 | |особливо | | | | | |важливих | | | | | |справ, | | | | | |прокурор- | | | | | |криміналіст | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Старший | | 1007-1034 |1007-1034| 1007-1034 | |слідчий | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Старший | 1051-1078 | 1051-1078 |1007-1034| 1007-1034 | |прокурор | | | | | |управління, | | | | | |відділу | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Прокурор | 1007-1034 | 1007-1034 | 963-990 | 963-990 | |управління, | | | | | |відділу, | | | | | |помічник | | | | | |прокурора, | | | | | |головний | | | | | |спеціаліст | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Головний | 834-864 | 834-864 | 788-817 | 788-817 | |бухгалтер | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Провідний | 648-677 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст | 554-584 | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |I категорії | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст | 513 | 513 | 508 | 502 | |II категорії | | | | | |-------------+------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 473 | 467 | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах та інших примусових заходів,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від
посадового окладу відповідних категорій працівників
прокуратури.

Додаток 40
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
міських прокуратур (крім мм. Києва та Севастополя)

------------------------------------------------------------------ |Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------------| | |у містах з | за групами міст | | |чисельністю|---------------------------------------| | | населення | поза | I | II | III | | |понад | групою | | | | | |1 млн. | | | | | | |чоловік | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Прокурор | 1819 | 1798 | 1712 | 1605 | 1562 | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Перший | 1728 | 1707 | 1626 | | | |заступник | | | | | | |прокурора | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Заступник | 1637 | 1621 | 1541 | 1445 | 1407 | |прокурора | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Старший | 1073-1100 |1040-1067|996-1023 |974-1001 | 930-957 | |помічник | | | | | | |прокурора, | | | | | | |слідчий з | | | | | | |особливо | | | | | | |важливих | | | | | | |справ, | | | | | | |старший | | | | | | |слідчий, | | | | | | |прокурор- | | | | | | |криміналіст | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Слідчий | | |930-957 | 930-957 | 908-935 | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Помічник | 1029-1056 | 930-957 |930-957 | 930-957 | 908-935 | |прокурора | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Стажист | | | 630 | 630 | 630 | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Провідний | 554-584 | 554-584 |554-584 | | | |спеціаліст | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 508-537 | 508-537 |508-537 | | | |I категорії | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 513 | 508 | 508 | | | |II категорії| | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 467 | 467 | 467 | | | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах та інших примусових заходів,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від
посадового окладу відповідних категорій працівників
прокуратури.

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних, міжрайонних, районних
у містах, природоохоронних та інших
прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-----------------------------------------------| | | районні | прокуратура | районна | | | прокуратури | виправно- | прокуратура у | | | м. Києва | трудових | місті, | | | | установ, |природоохоронна| | | | міжрайонна |прокуратура та | | | | прокуратура | прокуратура | | | | | сільського | | | | | району | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Прокурор | 1712 | 1498 | 1407 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Заступник | 1541 | 1348 | 1311 | |прокурора | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Старший: | 1073-1100 | 963-990 | 919-946 | |помічник | | | | |прокурора, | | | | |слідчий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Слідчий, | 1029-1056 | 919-946 | 875-902 | |помічник | | | | |прокурора | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Стажист | 601-630 | 601-630 | 601-630 | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах та інших примусових заходів,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від
посадового окладу відповідних категорій працівників
прокуратури.

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Секретаріату Конституційного Суду України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Секретаріату | 2600 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник керівника | 2461 | |Секретаріату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник керівника | 2354 | |Секретаріату | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Служби Голови | 2354 | |Конституційного Суду України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник управління | 2333 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного відділу, | 2226 | |служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2156 | |управління, служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 2060 | |управління, відділу, служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник Голови | 2119 | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий консультант судді | 2060 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник керівника Секретаріату | 1819 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник судді | 1766 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: спеціаліст, | 1819 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Референт | 1231 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Апарату Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Апарату (завідувач | 2600 | |Секретаріату) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління | 2333 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2156 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору, керівник | 2087 | |прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник Голови Верховного Суду | 2119 | |України | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник першого заступника | 2054 | |Голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник: Голови, першого | 1846-1926 | |заступника, заступника Голови, | | |голови Судової палати | | |(колегії), заступника голови | | |Судової палати, секретаря | | |пленуму, судді | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник заступника Голови | 1926 | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий консультант | 1766 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: спеціаліст, | 1819 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1311 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії, судовий| 1027 | |розпорядник, відповідальний | | |секретар Судової палати | | |(колегії) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст, секретар Судової | 888 | |палати (колегії) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату вищих спеціалізованих судів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник апарату (завідувач | 2408 | |секретаріату) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління | 2087-2194 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2033-2119 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1980-2049 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору, керівник | 1873-1980 | |прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник голови суду | 1926-1980 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник першого заступника голови| 1873-1926 | |суду | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник: голови, першого | 1766-1819 | |заступника, заступника голови | | |суду, голови судової палати, | | |заступника голови судової | | |палати, секретаря пленуму, | | |судді | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник заступника голови суду | 1712-1766 | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий консультант | 1605-1659 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1498-1552 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1445-1498 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1177-1231 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії, старший | 1124-1177 | |секретар суду, старший судовий | | |розпорядник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії, | 910-963 | |відповідальний секретар судової | | |палати, секретар судового | | |засідання, судовий розпорядник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст, секретар суду, | 803-856 | |комендант суду | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів

---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-----------------------------------------------------------| | |Апеляційний| апеляційний | апеляційний загальний суд | | |суд України|спеціалізова-|---------------------------------| | | |ний суд |Автономна | I | II, | | | | |Республіка| | м. Сева- | | | | |Крим, поза| | стополь | | | | | групою, | | | | | | | м. Київ | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Керівник | 2140-2290 | 1605-1712 |1605-1712 |1498-1605| 1391-1498 | |апарату | | | | | | |(завідувач | | | | | | |секретаріату) | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Начальник | 1926-2033 | | | | | |управління, | | | | | | |керуючий | | | | | | |справами | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Начальник: | 1819-1926 | | | | | |самостійного | | | | | | |відділу, прес-| | | | | | |служби | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Начальник | | 1155-1265 |1155-1265 |1045-1155| 990-1100 | |відділу | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Начальник | 1605-1712 | | | | | |відділу у | | | | | | |складі | | | | | | |управління, | | | | | | |помічник | | | | | | |голови суду | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Головний | 1605-1712 | 1100-1155 |1100-1155 | 990-1100| 935-1045 | |бухгалтер | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Помічник: | 1338-1391 | | | | | |заступника | | | | | | |голови суду, | | | | | | |заступника | | | | | | |голови судової| | | | | | |палати, судді | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Помічник | | 747-776 | 712-741 | 694-724 | 671-700 | |голови суду, | | | | | | |радник голови | | | | | | |суду | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Завідувач | 1445-1498 | | | | | |сектору | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Науковий | 1391 | | | | | |консультант | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Головний | 1177-1231 | | | | | |консультант | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Радник, | | 741-770 | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |помічник | | | | | | |першого | | | | | | |заступника та | | | | | | |заступника | | | | | | |голови суду, | | | | | | |судді | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Головний | 1177-1231 | 729-770 | 683-712 | 654-683 | 613-642 | |спеціаліст | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Старший | 1017-1043 | 729-770 | 683-712 | 654-683 | 613-642 | |консультант | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Завідувач | 1017-1043 | | | | | |редакційно- | | | | | | |видавничої | | | | | | |групи | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Завідувач | | 729-770 | 683-712 | 654-683 | 613-642 | |приймальні | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Провідний | 984-1011 | 648-677 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст, | | | | | | |консультант | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Спеціаліст | 829-856 | 554-584 | 554-584 | 554-584 | 554-584 | |I категорії, | | | | | | |старший | | | | | | |секретар суду,| | | | | | |старший | | | | | | |судовий | | | | | | |розпорядник | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Спеціаліст | 733-760 | 560 | 513 | 513 | 513 | |II категорії, | | | | | | |секретар | | | | | | |судового | | | | | | |засідання, | | | | | | |судовий | | | | | | |розпорядник | | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Відповідальний| 733-760 | | | | | |секретар | | | | | | |судової палати| | | | | | |--------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| |Спеціаліст, | 669-696 | 490 | 478 | 478 | 478 | |секретар | | | | | | |судової | | | | | | |палати, | | | | | | |секретар | | | | | | |суду, | | | | | | |комендант | | | | | | |суду | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих
судів Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |------------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка |-----------------------------------| | | Крим |поза групою,| I | II, | | | | м. Київ | | м. Сева- | | | | | | стополь | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Керівник | 1498-1605 | 1498-1605 |1391-1498| 1284-1391 | |апарату | | | | | |(завідувач | | | | | |секретаріату) | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Начальник | 1100-1210 | 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 | |відділу | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Головний | 990-1100 | 990-1100 | 935-1045| 880-990 | |бухгалтер | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Помічник голови| 700-729 | 694-724 | 648-677 | 624-654 | |суду, радник | | | | | |голови суду | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Радник, | 694-724 | 659-689 | 624-654 | 601-630 | |помічник | | | | | |першого | | | | | |заступника та | | | | | |заступника | | | | | |голови суду, | | | | | |судді | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Головний | 683-712 | 636-665 | 613-642 | 589-619 | |спеціаліст, | | | | | |старший | | | | | |консультант, | | | | | |завідувач | | | | | |приймальні | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Провідний | 648-677 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст, | | | | | |консультант | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Спеціаліст | 554-584 | 554-584 | 554-584 | 554-584 | |I категорії, | | | | | |старший | | | | | |секретар суду, | | | | | |старший | | | | | |судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Спеціаліст | 513 | 513 | 513 | 513 | |II категорії, | | | | | |секретар | | | | | |судового | | | | | |засідання, | | | | | |судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |---------------+------------+------------+---------+------------| |Спеціаліст, | 478 | 478 | 478 | 478 | |секретар | | | | | |судової палати,| | | | | |секретар суду | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих загальних судів

------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------------| | |міський суд за групами | районний суд | | | міст | | | |-----------------------+--------------------------| | | I | II | III |м. Києва|м. Севас-|іншого | | | | | | | тополя, |району | | | | | | |обласного| | | | | | | | центру, | | | | | | | | іншого | | | | | | | | міста з | | | | | | | |районним | | | | | | | | поділом | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Керівник | 985 | 957 | 941 | 985 | 968 | 941 | |апарату | | | | | | | |(завідувач | | | | | | | |секретаріату) | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Помічник |671-700|642-671|624-654|671-700 | 624-654 | 624 | |голови суду | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Помічник: |624-642|607-630|584-607|624-642 | 601-630 | 607 | |заступника | | | | | | | |голови суду, | | | | | | | |судді | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Головний |584-613|566-589|554-578|584-613 | 578-607 | 578 | |спеціаліст, | | | | | | | |консультант | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Старший |554-584|531-560|502-531|554-584 | 531-560 | 531 | |секретар суду,| | | | | | | |старший | | | | | | | |судовий | | | | | | | |розпорядник | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Секретар | 513 | 490 | 490 | 513 | 508 | 490 | |судового | | | | | | | |засідання, | | | | | | | |судовий | | | | | | | |розпорядник | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| |Секретар суду,| 478 | 467 | 467 | 478 | 467 | 467 | |перекладач | | | | | | | -------------------------------------------------------------------

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату обласних, Київської та Севастопольської
міських рад

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |-------------------------------------| | |поза групою,| I | II, | | | м. Київ | |м. Севастополь| |--------------------------+------------+---------+--------------| |Голова постійної комісії з| 1980-2033 |1926-1980| 1873-1926 | |питань бюджету | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Керуючий справами | 2033 | 1980 | 1926 | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник управління | 1210-1320 |1155-1265| 1100-1210 | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник відділу | 990-1100 | 985-1095| 974-1084 | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник відділу у складі| 985-1012 | 974-1001| 963-990 | |управління | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Завідувач самостійного | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |сектору | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Завідувач сектору у складі| 724-753 | 712-741 | 689-724 | |управління, відділу | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Помічник голови ради, | 706-735 | 683-712 | 659-689 | |радник, консультант | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Головний спеціаліст, | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |помічник заступника | | | | |голови | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Провідний спеціаліст, | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |адміністратор | | | | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст I категорії | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст II категорії | 513 | 508 | 508 | |--------------------------+------------+---------+--------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Посада адміністратора вводиться в апараті Київської та
Севастопольської міських рад.

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------------| | |район у м. Києві| район, район у | | | | м. Севастополі | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Голова ради | 2247 | 2140 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Заступник голови ради | 2022 | 1926 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Керуючий справами | 1873 | 1659-1712 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Начальник відділу, | 764-794 | 718-747 | |головний бухгалтер | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Завідувач сектору | 671-700 | 624-654 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Радник, консультант | 648-677 | 601-630 | |голови ради | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Головний спеціаліст | 624-654 | 578-607 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Провідний спеціаліст | 554-584 | 531-560 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст I категорії | 508-537 | 490-513 | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст | 496 | 490 | |II категорії | | | |-----------------------+----------------+-----------------------| |Спеціаліст | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату міських
(крім мм. Києва та Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

-------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |------------------------------------------------------------| | |у містах з | за групою міст | чисельність | | |чисельністю|-------------------------------| населення | | | населення | поза | I | II | III | | | | понад |групою | | | |----------------| | | 1 млн. | | | | | понад | до | | | чоловік | | | | |15 тис.|15 тис. | | | | | | | |чоловік|чоловік | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Міський голова | 2461 | 2301 | 2220 | 2140 | 1974 | 1648 | 1391 | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Перший заступник | 2215 | 2135 | 2081 | 2033 | 1835 | 1589 | 1338 | |міського голови | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Заступник | 2054 | 2022 | 1969 | 1926 | 1776 | 1530 | 1284 | |міського голови з| | | | | | | | |питань діяльності| | | | | | | | |виконавчих | | | | | | | | |органів, секретар| | | | | | | | |ради, керуючий | | | | | | | | |справами | | | | | | | | |(секретар) | | | | | | | | |виконавчого | | | | | | | | |комітету | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Директор | 941-968 |880-908|831-858|825-853|699-726| | | |департаменту | | | | | | | | |міської (міста | | | | | | | | |обласного і | | | | | | | | |республіканського| | | | | | | | |в Автономній | | | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | | |значення) ради | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Начальник | 814-842 |809-836|803-831|798-825|660-688|613-642|554-584 | |відділу, | | | | | | | | |державний | | | | | | | | |реєстратор, | | | | | | | | |головний | | | | | | | | |бухгалтер | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Завідувач сектору| 700-729 |689-718|677-706|665-694|642-671| | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Радник, | 671-700 |648-677|624-654|578-607|554-584| | | |консультант | | | | | | | | |голови ради | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Помічник голови | 636-665 |636-665|607-636| | | | | |ради | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Головний | 630-659 |624-654|595-624|578-607|531-560| | | |спеціаліст | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Провідний | 566-595 |554-584|543-572|531-560|496-525|496-525|496-525 | |спеціаліст, | | | | | | | | |адміністратор | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст | 519-548 |508-537|502-531|490-513| 490 | 490 | 490 | |I категорії | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 490 | 467 | 467 | 467 | |II категорії | | | | | | | | |-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 | 443 | --------------------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Посада державного реєстратора вводиться лише у
виконавчих комітетах міських рад міст обласного
значення.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів
департаментів, самостійних управлінь, відділів,
виконавчих органів міських
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-------------------------------------------------------------| | | у містах з | за групами міст | у | | |чисельністю |---------------------------------------|містах, | | | населення | поза | I | II | III | що не | | | понад | групою | | | |належать| | | 1 млн. | | | | |до груп | | | чоловік | | | | |за | | | | | | | |оплатою | | | | | | | |праці | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Директор | 1111-1142 |1106-1135|1089-1120|1079-1109|1077-1108| | |департаменту | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Начальник | 1012-1040 |1007-1034| 990-1018| 985-1012| 979-1007|935-963 | |самостійного | | | | | | | |управління, | | | | | | | |відділу | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Начальник | 892-922 | 890-920 | 882-912 | 876-906 | 724-754 | | |управління, | | | | | | | |відділу у | | | | | | | |складі | | | | | | | |департаменту | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Начальник | 814-842 | 809-836 | 803-831 | 798-825 | 660-688 | | |відділу у | | | | | | | |складі | | | | | | | |управління | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Завідувач | 700-729 | 689-718 | 677-706 | 665-694 | 642-671 |601-630 | |сектору, | | | | | | | |головний | | | | | | | |бухгалтер | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Головний | 659-689 | 654-683 | 624-654 | 607-636 | 554-584 |548-578 | |державний | | | | | | | |соціальний | | | | | | | |інспектор | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Головний | 630-659 | 624-654 | 595-624 | 578-607 | 531-560 |525-554 | |спеціаліст | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Державний | 595-624 | 584-613 | 566-595 | 560-589 | 519-548 |519-548 | |соціальний | | | | | | | |інспектор | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Провідний | 566-595 | 554-584 | 543-572 | 531-560 | 496-525 |496-525 | |спеціаліст | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 519-548 | 508-537 | 502-531 | 490-513 | 490 | 490 | |I категорії | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 490 | 467 | 467 | |II категорії | | | | | | | |--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад
та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Голова ради | 2054 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник голови ради з питань | 1728 | |діяльності виконавчого органу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керуючий справами (секретар) | 1552-1605 | |виконавчого комітету | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу, головний | 712-741 | |бухгалтер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 613-642 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 578-607 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 531-560 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 490-513 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 490 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів районних у містах (крім
мм. Києва та Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 875 | |управління, відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 718-747 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 613-642 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний соціальний | 607-636 | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 578-607 | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний соціальний інспектор | 554-584 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 531-560 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 490-513 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 490 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 467 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих
органів

------------------------------------------------------------------ |Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------------| | |села, селища з чисельністю населення, тис. чоловік | | |---------------------------------------------------| | |понад 15 | від 10 до |від 7,5 до | від 3 до |до 3 | | | | 15 | 10 | 7,5 | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Сільський, | 1402 | 1316 | 1231 | 1150 |1070 | |селищний | | | | | | |голова | | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Заступник | 1150 | 1070 | 1027 | | | |голови | | | | | | |з питань | | | | | | |діяльності | | | | | | |виконавчих | | | | | | |органів | | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Секретар | 1027 | 990 | 947 | 904 | 867 | |ради, | | | | | | |керуючий | | | | | | |справами | | | | | | |(секретар) | | | | | | |виконавчого | | | | | | |комітету | | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Головний | 613-642 | 607-636 | 601-630 | 595-624 | 589 | |бухгалтер | | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Спеціаліст | 490-513 | 490-513 | 467-490 | 467-490 | | |I категорії | | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Спеціаліст | 467 | 467 | 467 | 467 | 455 | |II категорії| | | | | | |------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----| |Спеціаліст | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату
(секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

----------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |----------------------------------------------------------------| | |Апарат |Генеральна |міністерства, інші|районні, районні в| | |Верховної |прокуратура |центральні органи |мм. Києві та | | |Ради |України, |виконавчої влади, |Севастополі | | |України, |Верховний Суд |урядові органи |держадміністрації,| | |Секретаріат|України, вищі |державного |їх управління та | | |Президента |спеціалізовані|управління, їх |інші структурні | | |України, |суди, |територіальні |підрозділи, міські| | |Секретаріат|апеляційні |органи в |(крім мм. Києва та| | |Кабінету |суди, |Автономній |Севастополя), | | |Міністрів |Рахункова |Республіці Крим, |районні, районні | | |України |палата, апарат|областях, |у містах, | | | |Вищої ради |мм. Києві та |сільські, селищні | | | |юстиції, |Севастополі, |ради та їх | | | |секретаріат |Представництво |виконавчі органи, | | | |Уповноваженого|Президента України|інші органи | | | |з прав людини,|в Автономній |прокуратури, | | | |апарат |Республіці Крим, |територіальні | | | |Національної |Верховна Рада, |органи центральних| | | |ради з питань |Рада міністрів і |органів виконавчої| | | |телебачення і |Рахункова палата і|влади, урядових | | | |радіомовлення |виборча комісія |органів державного| | | | |Автономної |управління у | | | | |Республіки Крим, |містах (крім | | | | |міністерства, |мм. Києва та | | | | |республіканські |Севастополя), | | | | |комітети та інші |районах | | | | |республіканські | | | | | |органи виконавчої | | | | | |влади Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська| | | | | |міські ради, їх | | | | | |виконавчі органи, | | | | | |органи | | | | | |прокуратури в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |областях, | | | | | |мм. Києві та | | | | | |Севастополі, | | | | | |місцеві суди, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська| | | | | |міські | | | | | |держадміністрації,| | | | | |управління, інші | | | | | |структурні | | | | | |підрозділи | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Відповідальний | 671-700 | 624-654 | 554-607 | 461-490 | |черговий | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Завідувач: | 578-607 | 578-607 | 554-584 | 508-537 | |архіву, | | | | | |протокольної | | | | | |частини, | | | | | |підрозділу з | | | | | |обліку і | | | | | |доставки | | | | | |документів, | | | | | |бібліотеки | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Секретар | | 508-537 | 508-537 | 461-490 | |приймальні | | | | | |судів | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Старший: | 554-584 | 554-584 | 531-560 | 461-490 | |інспектор, | | | | | |статистик; | | | | | |завідувач: | | | | | |друкарського | | | | | |бюро, | | | | | |копіювально- | | | | | |розмножувального| | | | | |бюро | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Завідувач: | 461-490 | 461-490 | 438-467 | 438-467 | |експедиції, | | | | | |господарства, | | | | | |складу, | | | | | |орденської | | | | | |комори; касир, | | | | | |інспектор, | | | | | |статистик, | | | | | |бібліотекар, | | | | | |підбирач | | | | | |довідкового та | | | | | |інформаційного | | | | | |матеріалу | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Завідувач | | | | 438-467 | |військово- | | | | | |облікового бюро | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Секретар | 438-467 | 438-467 | 438-467 | 438-467 | |керівника | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Комендант, | 484-513 | 484-513 | 438-467 | 438-467 | |диспетчер | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Стенографістка | 484-513 | 484-513 | 461-490 | 461-490 | |I категорії, | | | | | |оператор | | | | | |комп'ютерного | | | | | |набору, оператор| | | | | |копіювальних та | | | | | |розмножувальних | | | | | |машин | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Стенографістка | 461-490 | 438-467 | 438-467 | 438-467 | |II категорії, | | | | | |секретар- | | | | | |стенографістка, | | | | | |друкарка | | | | | |I категорії, | | | | | |друкарка | | | | | |диктофонної | | | | | |групи | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Друкарка | 432-443 | 432-443 | 432-443 | 432-443 | |II категорії, | | | | | |секретар- | | | | | |друкарка | | | | | |----------------+-----------+--------------+------------------+------------------| |Діловод, | 420 | 420 | 420 | 420 | |архіваріус, | | | | | |експедитор | | | | | |органів | | | | | |прокуратури, | | | | | |експедитор | | | | | |судів, | | | | | |експедитор | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------вверх