Про заходи із створення державної системи кодифікації продукції
Постановление Кабинета Министров Украины; План от 09.01.20027
Документ 7-2002-п, текущая редакция — Принятие от 09.01.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2002 р. N 7
Київ
Про заходи із створення державної
системи кодифікації продукції

З метою оперативного надання інформації про усі види
продукції, закупівля якої здійснюється за державні кошти для
державних потреб, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації, Міністерства оборони, Державного
комітету статистики, Національної академії наук, Міністерства
промислової політики, Національного космічного агентства та Служби
безпеки щодо створення державної системи кодифікації продукції для
надання центральним органам виконавчої влади, суб'єктам
господарювання достовірної інформації про номенклатуру, основні
характеристики продукції, закупівля якої здійснюється за державні
кошти для державних потреб, та її виробників.
2. Визначити Державний комітет стандартизації, метрології та
сертифікації державним замовником робіт із кодифікації продукції і
покласти на нього координацію діяльності, пов'язаної із створенням
державної системи кодифікації продукції.
Визначити Міністерство оборони державним замовником з
оборонного замовлення робіт з кодифікації військової техніки та
озброєння і покласти на нього координацію діяльності з цих питань.
3. Затвердити план основних заходів із створення державної
системи кодифікації продукції (додається).
4. Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції передбачати щороку у проектах Державного
бюджету України кошти на проведення робіт із кодифікації
продукції.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2002 р. N 7
ПЛАН
основних заходів із створення державної
системи кодифікації продукції
------------------------------------------------------------------ Найменування заходу | Термін | |виконання,| Виконавці | роки | ------------------------------------------------------------------ 1. Розроблення та подання до 2002 Держстандарт,
Кабінету Міністрів Міноборони,
України проекту програми Мінекономіки,
робіт із створення Мінпромполітики,
державної системи Держкомстат,
кодифікації продукції Національна академія наук
2. Утворення Державного -"- Держстандарт
центру кодифікації
продукції
3. Утворення Бюро -"- Міноборони
кодифікації у військовій
сфері
4. Утворення Міжвідомчої -"- Держстандарт
ради з кодифікації
продукції, розроблення та
затвердження положення
про неї
5. Розроблення державних 2002-2004 Держстандарт,
стандартів щодо Держкомстат,
забезпечення Міноборони,
функціонування державної Мінпромполітики
системи кодифікації
продукції
6. Створення та організація постійно Держстандарт,
ведення державних Міноборони,
каталогів продукції Мінпромполітики,
Держкомстат
7. Організація підготовки постійно Держстандарт,
фахівців з питань Міноборони
кодифікації продукції
8. Розроблення та 2004 Держстандарт
впровадження
автоматизованої
інформаційно-пошукової
системи "Код"вверх