Документ 6976-XI, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення,
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 52, ст. 1184 )
 
( Указ затверджено Законом N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674; 1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:
 
     1) у статті 181:
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Участь в азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності, а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої";
 
     доповнити статтю після частини першої двома новими частинами такого змісту:
 
    "Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до трьохсот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.
 
     Організація азартних ігор -
 
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі".
 
     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
 
     2) у частинах першій і другій статті 218 слова і цифри "частиною другою статті 181" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 181";
 
     3) у статті 219 слова і цифри "частиною другою статті 181" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 181";
 
     4) у статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181";
 
     5) у частині першій статті 294 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181";
 
     6) у пункті 1 статті 313 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181".
 
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     3. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:
 
     1) частину першу статті 111 після цифр "213" доповнити словами і цифрами "частинами 1 і 2 статті 213-1";
 
     2) частину другу статті 112 після цифр "213" доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 213-1".

 
         Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 грудня 1988 р.
N 6976-XIвверх