Документ 6976-XI, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення,
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 52, ст. 1184 )
( Указ затверджено Законом
N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44,
ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057;
1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674;
1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:
1) у статті 181:
частину першу викласти в такій редакції:
"Участь в азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та
інші) на гроші, речі та інші цінності, а так само прийняття ставок
приватними особами на спортивних та інших змаганнях -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в
розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією грального
приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у
грі, або без такої";
доповнити статтю після частини першої двома новими частинами
такого змісту:
"Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти
до трьохсот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також
грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без
такої.
Організація азартних ігор -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
п'ятисот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також
грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
2) у частинах першій і другій статті 218 слова і цифри
"частиною другою статті 181" замінити словами і цифрами "частиною
четвертою статті 181";
3) у статті 219 слова і цифри "частиною другою статті 181"
замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 181";
4) у статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 181"
замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою
статті 181";
5) у частині першій статті 294 слова і цифри "частиною першою
статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і
третьою статті 181";
6) у пункті 1 статті 313 слова і цифри "частиною першою
статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і
третьою статті 181".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
3. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:
1) частину першу статті 111 після цифр "213" доповнити
словами і цифрами "частинами 1 і 2 статті 213-1";
2) частину другу статті 112 після цифр "213" доповнити
словами і цифрами "частиною 3 статті 213-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 грудня 1988 р.
N 6976-XIвверх