Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 14.08.2019696
Документ 696-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 14.08.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.08.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. № 696
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити до 1 вересня 2019 р. проведення дослідження з метою затвердження ставок винагороди (роялті) та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо ставок тимчасових тарифів.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 696

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 128; 2009 р., № 34, ст. 1169):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Організації колективного управління застосовують затверджені цією постановою розміри винагороди (роялті) як тимчасові тарифи на строк до шести місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.”;

2) у додатку до постанови:

пункт 4 розділу I у графі “Вид комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань” викласти в такій редакції:

“4. Кабельна ретрансляція, публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет”;

у розділі II:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках виконання.”;

абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

“юридичні особи, у тому числі державні та комунальні телерадіоорганізації, які здійснюють кабельну ретрансляцію, публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених об’єктів суміжних прав у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через Інтернет, зокрема провайдери програмної послуги, а також інші суб’єкти господарювання.”;

пункти 7 і 8 виключити;

у тексті додатка слова “уповноважена організація” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “акредитована організація” у відповідному відмінку і числі.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 129) пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Організації колективного управління застосовують затверджені цією постановою ставки винагороди (роялті) як тимчасові тарифи на строк до шести місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 “Про розмір відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 27, ст. 1329; 2014 р., № 18, ст. 545):

1) у вступній частині слова і цифри “статей 25 і 42” виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Організації колективного управління застосовують затверджені цією постановою розміри відрахувань як тимчасові тарифи на строк до шести місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.”;

3) пункт 3 виключити.вверх