Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва
Постановление Кабинета Министров Украины; Форма типового документа, Информация от 03.05.2007694
Документ 694-2007-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.05.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 2007 р. N 694
Київ
Про внесення змін до Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку тваринництва

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 348 ( 348-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 17, ст. 651), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2007 р. N 694
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку тваринництва ( 348-2007-п )

1. У пункті 2:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"поголів'я вівцематок і ярок старше одного року;";
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого
змісту:
"реалізацію вовни.".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.
2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
"Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати
перерозподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій за підсумками першого півріччя та дев'яти
місяців поточного року виходячи з фактичного та очікуваного
використання бюджетних коштів до кінця року.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
можуть здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між районами за
підсумками першого півріччя та дев'яти місяців поточного року
виходячи з фактичного та очікуваного використання бюджетних коштів
до кінця року.".
3. В абзацах другому і третьому пункту 6 слово "зокрема"
замінити словами "в тому числі".
4. В абзаці першому пункту 8 слова "поголів'ю птиці" замінити
словами "реалізації м'яса птиці".
5. У пункті 9:
доповнити абзац другий після слова "кілограмів;" словами та
цифрами ", для фізичних осіб, які проживають на територіях,
зазначених у переліку територій, що належать до поліських,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1998 р. N 2068 ( 2068-98-п ) "Про визначення поліських територій
України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1938), та у
місцевостях, які належать до гірських районів відповідно до Закону
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), - 330 кілограмів;";
абзац третій викласти в такій редакції:
"свиней (за винятком свиноматок і кнурів) - для
сільськогосподарських підприємств - 95-130 кілограмів, для
фізичних осіб - 95-200 кілограмів.";
доповнити абзац десятий словами і цифрою "починаючи з
1 квітня поточного року".
6. У пункті 10:
у першому реченні абзацу третього:
доповнити речення після слів "письмове зобов'язання
сільськогосподарського підприємства" словами та цифрами "за формою
згідно з додатком 20";
слова "та/або нецільового використання" виключити;
доповнити абзац четвертий після слів "довідка про вирощене
ними поголів'я великої рогатої худоби," словом "свиней,";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Документи, що подаються для отримання дотації за вирощену і
продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та
птицю з 16 грудня по 31 грудня (включно) минулого року,
приймаються з 1 січня поточного року в межах доведеного
помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.".
7. У пункті 11:
абзац третій викласти в такій редакції:
"подають відповідним органам Державного казначейства платіжні
доручення для перерахування дотації за вирощену і продану худобу
та птицю на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та
фізичних осіб.";
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
здійснюється органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
8. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:
"Переробні підприємства (м'ясокомбінати та птахокомбінати)
подають першого числа кожного звітного місяця управлінням
агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів)
за такою ж формою, як і сільськогосподарські підприємства.".
9. У пункті 17, абзацах другому і третьому пункту 19 цифри
"100" замінити цифрами "30".
10. У пункті 21:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
здійснюється органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державного
казначейства платіжні доручення для перерахування спеціальної
дотації за приріст поголів'я корів на поточні рахунки
сільськогосподарських підприємств.".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
11. У пункті 22:
в абзаці першому:
цифри "70" замінити цифрами "65", а цифри "600" - цифрами
"500";
доповнити абзац після слів "грамів" словами ", крім
новостворених господарств і тих, що закупили маточне поголів'я
м'ясного напряму продуктивності у минулому році,";
абзац другий після слів "симентальська м'ясна," доповнити
словами "що утримується за технологією м'ясної худоби, салерс,".
12. У пункті 26:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державного
казначейства платіжні доручення для перерахування спеціальної
дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності на
поточні рахунки сільськогосподарських підприємств.".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
13. У пункті 30:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державного
казначейства платіжні доручення для перерахування спеціальної
дотації за наявні племінні бджолосім'ї на поточні рахунки
сільськогосподарських підприємств і фізичних осіб.".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
14. Розділ "Спеціальна дотація за приріст поголів'я
вівцематок і ярок старше одного року" викласти в такій редакції:
"Спеціальна дотація за поголів'я вівцематок і ярок старше
одного року
31. Спеціальна дотація за поголів'я вівцематок і ярок старше
одного року надається сільськогосподарським підприємствам та
фізичним особам:
за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року,
які з 1 січня 2006 р. до 1 січня 2007 р. утримували не менш як
30 голів таких вівцематок і ярок (для місцевостей, які належать до
гірських районів, не менш як 10 голів), - у розмірі не більш як
50 гривень за кожну прирощену вівцематку і ярку старше одного
року;
за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, які
з 1 січня 2006 р. до 1 січня 2007 р. утримували не менш як
30 голів таких вівцематок і ярок (для місцевостей, які належать до
гірських районів, не менш як 10 голів), - у розмірі не більш як
50 гривень за кожну наявну вівцематку і ярку старше одного року.
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює протягом
п'яти робочих днів після затвердження цього Порядку розподіл
бюджетних коштів для надання спеціальної дотації за приріст та
наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року між
регіонами пропорційно наявному у сільськогосподарських
підприємствах та населення поголів'ю вівцематок і ярок старше
одного року на 1 січня 2007 р. (згідно з даними статистики).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового
розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів
між районами.
32. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної дотації за
приріст та наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких
включаються представники органів управління та представники
районних органів статистики, фінансової, контрольно-ревізійної і
податкової служб (далі - комісії).
Комісії очолюють начальник управління агропромислового
розвитку районної і начальник управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій.
Заявки на отримання спеціальної дотації за приріст та наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, що надходять від
сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, розглядаються
комісією в порядку черговості надходження.
Для отримання спеціальної дотації за приріст та наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року управлінням
агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій до 10 червня 2007 р. подаються такі документи:
сільськогосподарськими підприємствами - копія звіту про стан
тваринництва (форма N 24-сг ( v280l202-06 ) стосовно наявності
вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня 2006 р. і 1 січня
2007 р., завірена органами державної статистики; копія довідки про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій,
завірена в установленому порядку; письмове зобов'язання повернути
у місячний строк до бюджету отримані кошти спеціальної дотації за
приріст та наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року в
разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного
отримання (за неповернення коштів у зазначений строк нараховується
пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку за кожний день прострочення). При цьому в разі виявлення
зазначеного факту надання будь-якої державної підтримки такому
сільськогосподарському підприємству припиняється протягом
поточного та трьох наступних бюджетних періодів;
фізичними особами - довідка про наявне поголів'я вівцематок і
ярок старше одного року на 1 січня 2006 р. і 1 січня 2007 р.,
видана сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.
Крім того, фізичні особи представляють паспорт і довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та про
відкриття рахунка в установі банку.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську
діяльність з утримання овець не за місцем реєстрації, подають
зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних
і управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження
діяльності.
Комісія в межах встановлених для району бюджетних асигнувань
визначає середній показник спеціальної дотації за наявне поголів'я
та за одну прирощену голову вівцематки та ярки старше одного року
пропорційно наявній кількості овець у сільськогосподарських
підприємств та населення, які відповідають вимогам пункту 31 цього
Порядку.
Комісія до 15 червня 2007 р. розглядає подані матеріали,
визначає обсяг спеціальної дотації за наявне поголів'я та за одну
прирощену голову вівцематки і ярки старше одного року кожному
сільськогосподарському підприємству та фізичній особі і приймає
рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських
підприємств та фізичних осіб, які мають право на отримання такої
дотації відповідно до вимог пункту 31 цього Порядку.
У разі відмови у наданні спеціальної дотації за наявне
поголів'я та за одну прирощену голову вівцематки і ярки старше
одного року комісія протягом трьох робочих днів після прийняття
рішення надсилає сільськогосподарському підприємству та фізичній
особі письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови у наданні
такої дотації.
33. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих
днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру
сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які мають
право на отримання спеціальної дотації за приріст та наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, визначають обсяги
спеціальної дотації за приріст та наявне поголів'я вівцематок і
ярок старше одного року за встановленою формою.
У разі коли у сільськогосподарських підприємств або фізичних
осіб на 1 січня 2007 р. чисельність наявного поголів'я вівцематок
і ярок старше одного року виявилася меншою, ніж станом на 1 січня
2006 р., але не менш як 30 голів (для місцевостей, які належать до
гірських районів, не менш як 10 голів), спеціальна дотація
надається за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року,
наявних на 1 січня 2007 року.
Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державного
казначейства платіжні доручення для перерахування спеціальної
дотації за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на
поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних
осіб.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
складають до 15 червня і подають зведені відомості Міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим і головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а
управління промисловості і агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації - Мінагрополітики
інформацію про нарахування спеціальної дотації за приріст та
наявне поголів'я вівцематок та ярок старше одного року за формою
згідно з додатками 11 і 11-1.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у
зведених відомостях, і подають Мінагрополітики інформацію про
нарахування спеціальної дотації за приріст та наявне поголів'я
вівцематок і ярок старше одного року за формою згідно з додатками
12 і 12-1.
У разі зменшення наявного поголів'я вівцематок і ярок старше
одного року на 1 січня 2008 р. бюджетні кошти повертаються до
бюджету.".
15. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:
"Дотація за реалізацію вовни
38. Дотація за реалізацію вовни у фізичній вазі переробним
підприємствам надається сільськогосподарським підприємствам та
фізичним особам - власникам поголів'я овець, які виробляють і
реалізують вовну, в розмірі не більш як 6 гривень за кілограм.
39. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює
протягом п'яти робочих днів після затвердження цього Порядку
розподіл бюджетних коштів для надання дотації за реалізацію вовни
пропорційно обсягам виробництва вовни на 1 січня 2007 р. (згідно з
даними статистики).
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового
розвитку облдержадміністрацій здійснюють розподіл бюджетних коштів
між районами.
40. Для отримання дотації за реалізацію вовни управлінням
агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій до 1 листопада 2007 р. подаються такі документи:
сільськогосподарськими підприємствами - реєстр
приймально-здавальних актів за формою згідно з додатком 17, копії
приймально-здавальних актів (форма N 15-ПОШ) і приймальних
квитанцій та нотаріально засвідчену копію звіту про стан
тваринництва (форма N 24-сг ( v280l202-06 ) стосовно наявних
овець, письмове зобов'язання повернути у місячний строк до бюджету
кошти дотації за реалізовану вовну в разі встановлення
контролюючими органами факту їх незаконного отримання (за
неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у
розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку
за кожний день прострочення).
При цьому в разі виявлення зазначеного факту надання
будь-якої державної підтримки такому сільськогосподарському
підприємству припиняється протягом поточного та трьох наступних
бюджетних періодів;
фізичними особами - власники поголів'я овець - копії
приймально-здавальних актів (форма N 15-ПОШ) і приймальних
квитанцій та довідку про поголів'я овець, видану сільською,
селищною, міською чи районною в місті радою на підставі книги
господарського обліку.
Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність не за місцем
їх реєстрації, подають зазначені документи за місцем провадження
діяльності.
41. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданих
документів визначають протягом двох банківських днів обсяги
дотації сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за
реалізацію вовни і складають відомість за встановленою формою.
Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться органами Державного казначейства згідно з вимогами
порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в
органах Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державного
казначейства платіжні доручення для перерахування дотації за
реалізацію вовни на поточні рахунки сільськогосподарських
підприємств та фізичних осіб.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
складають і подають до 15 листопада зведені відомості Міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим і головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації - Мінагрополітики
інформацію про обсяги нарахованої дотації за реалізацію вовни за
формою згідно з додатком 18.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
протягом трьох робочих днів узагальнюють дані, зазначені у
зведених відомостях, і подають Мінагрополітики інформацію про
обсяги дотації, нарахованої за реалізацію вовни за формою згідно з
додатком 19.".
16. Додатки 7, 8, 9, 10, 11 і 12 до Порядку ( 348-2007-п )
доповнити графою:
"Сума нарахованої спеціальної дотації, тис. гривень".
17. Доповнити Порядок ( 348-2007-п ) додатками 11-1, 12-1,
17, 18, 19 і 20 такого змісту:

"Додаток 11-1
до Порядку
_________________
(регіон)
ВІДОМІСТЬ
наявності поголів'я вівцематок і ярок старше
одного року в сільськогосподарських підприємствах
та у господарствах фізичних осіб, які утримували
на 1 січня 200__ р. до 1 січня 200__ р. не менш
як 30 (10) голів таких вівцематок і ярок старше
одного року

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Поголів'я |Поголів'я,| Сума | |сільськогосподарського| вівцематок і ярок| на яке |нарахованої| | підприємства, | старше одного | нарахо- |спеціальної| | ідентифікаційний код | року, голів | вується | дотації, | | (номер), рахунок, |------------------|спеціальна| тис. | | відкритий в установі | на | на | дотація | гривень | | банку | 1 січня | 1 січня| | | | |200__ р. |200__ р.| | | ------------------------------------------------------------------

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації __________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____"________________ 200___ р.";
М.П.

"Додаток 12-1
до Порядку
_________________
(регіон)
ІНФОРМАЦІЯ
про нарахування спеціальної дотації за наявне
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
на сільськогосподарських підприємствах
та у господарствах фізичних осіб, які утримували
на 1 січня 200__ р. до 1 січня 200__ р. не менш
як 30 (10) голів таких вівцематок і ярок
старше одного року

------------------------------------------------------------------ | | Поголів'я |Поголів'я,| Сума | | | вівцематок і ярок | на яке |нарахованої| | |старше одного року,| нарахо- |спеціальної| | | голів | вується | дотації, | | |-------------------|спеціальна| тис. | | | на | на | дотація | гривень | | | 1 січня | 1 січня | | | | |200__ р. |200__ р. | | | ------------------------------------------------------------------

Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____"________________200___ р.";
М.П.

"Додаток 17
до Порядку

_______________________________________
(найменування сільськогосподарського
підприємства та фізичної особи,
місцезнаходження, номер поточного рахунка, найменування відділення банку)
РЕЄСТР
приймально-здавальних актів на вовну,
реалізовану сільськогосподарськими
підприємствами та фізичними особами
переробним підприємствам
за __________________ 200__ р.

------------------------------------------------------------------ | | Номер і дата |Чисельність овець |Кількість,| | |приймально-здавального|на 1 січня 200_ р.| тонн | | | акта | | | ------------------------------------------------------------------
Реалізовано вовни

Керівник __________________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 18
до Порядку
_________________
(регіон)
ВІДОМІСТЬ
на вовну, реалізовану сільськогосподарськими
підприємствами та фізичними особами
переробним підприємствам
за __________________ 200__ р.

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Чисельність|Кількість| Сума дотації, | |сільськогосподарського| овець |(фізична | гривень | | підприємства та |на 1 січня | вага), |-------------------| | фізичної особи, | 200_ р. | тонн |нарахованої|сплаче-| |ідентифікаційний код | | | | ної | | (номер), рахунок, | | | | | |відкритий в установі | | | | | | банку | | | | | ------------------------------------------------------------------

______________ сільськогосподарських підприємств (кількість)
______________ господарств населення (кількість)
______________ усіх сільськогосподарських товаровиробників (кількість)

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління
промисловості
та агропромислового
розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____" ________________ 200__ р.
М.П.

Додаток 19
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про нарахування дотації на розвиток тваринництва
сільськогосподарським підприємствам та фізичним
особам за реалізовану вовну переробним підприємствам
"___" __________ 200__ р. _______________ регіону

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Чисельність|Кількість| Сума дотації, | |сільськогосподарського| овець |(фізична | гривень | | підприємства та |на 1 січня | вага), |-------------------| | фізичної особи, | 200_ р. | тонн |нарахованої|сплаче-| |ідентифікаційний код | | | | ної | | (номер), рахунок, | | | | | |відкритий в установі | | | | | | банку | | | | | ------------------------------------------------------------------

______________ сільськогосподарських підприємств (кількість)
______________ господарств населення (кількість)
______________ усіх сільськогосподарських товаровиробників (кількість)

Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____" ________________ 200__ р.
М.П.

Додаток 20
до Порядку
ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
одержувача коштів державного бюджету
за програмою КПКВ 2801210
"Бюджетна тваринницька дотація та державна
підтримка виробництва продукції рослинництва"

__________________________________________________________________
(найменування, юридична адреса одержувача коштів)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" та Порядком використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 348,
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ
повернути в місячний строк до бюджету одержані кошти в разі
встановлення контролюючими органами факту їх незаконного
одержання. За неповернення коштів у зазначений строк нараховується
пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку за кожний день прострочення.

________________ ________________ ____________________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)
"____" ____________ 200_ р.".вверх