Документ 69-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 14.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.02.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. № 69
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 23, ст. 767; 2014 р., № 34, ст. 907; 2017 р., № 27, ст. 777, № 98, ст. 2993), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 69

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. У пункті 3:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“підтримку у безпечному стані першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;”;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також для перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;”;

3) в абзаці дев’ятому цифри “2017” замінити цифрами “2018”.

2. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 69)

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на 2018 рік

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

1. Підтримка у безпечному стані першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів

459 340

2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків

81 547

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення здійснення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки

250 913

4. Створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також для перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

250 000

Усього


1 041 800”.
вверх