Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 26.03.196669a-06
Документ 69а-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.05.1992, основание - 2354-XII

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2354-XII ( 2354-12 ) від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.457 )
Про внесення доповнень до статті 138
Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1966, N 13, ст. 69 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 138 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 , 2002-05 ) частиною другою такого змісту:
"Ті ж діяння, вчинені особою, яка раніше судилася за
порушення законів про відокремлення церкви від держави і школи від
церкви, а так само організаційна діяльність, спрямована до
вчинення цих діянь, - караються позбавленням волі на строк до трьох років".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 26 березня 1966 р.вверх