Документ 680/97-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 37, ст.237) доповнити абзацом третім
такого змісту:
"Для підприємств всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від
об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 1997 року
N 680/97-ВРвверх