Документ 675-2014-п, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2019, основание - 1142-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 675
Київ

Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 48 від 30.01.2015
№ 85 від 18.02.2016
№ 870 від 30.11.2016
№ 1015 від 28.12.2016
№ 145 від 16.03.2017
№ 530 від 19.07.2017
№ 474 від 13.06.2018
№ 1142 від 27.12.2018}

Відповідно до частини двадцять восьмої статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 675
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 85)

ПРОПОРЦІЇ
розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), що сплачується платниками, зазначеними у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 4 і 5 і 5-1 частини першої статті 4, абзаці третьому частини першої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - Закон), розподіляється на:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 13.06.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,0026 відсотка;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1015 від 28.12.2016, № 145 від 16.03.2017, № 530 від 19.07.2017, № 1142 від 27.12.2018}

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 9,3759 відсотка;

{Абзаци третій і четвертий пункту 1 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 870 від 30.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1015 від 28.12.2016, № 145 від 16.03.2017, № 530 від 19.07.2017, № 1142 від 27.12.2018}

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,6215 відсотка.

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1015 від 28.12.2016, № 145 від 16.03.2017, № 530 від 19.07.2017}

2. Сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначеними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, за військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,7488 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 97,2512 відсотка.

3. Сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначеними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону (крім платників, що сплачують єдиний внесок за військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу), абзаці п’ятому частини першої статті 10 Закону, спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи).

{Додаток в редакції Постанови КМ № 85 від 18.02.2016}вверх