Документ 669-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.06.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 669
Київ
Про внесення змін до Порядку видачі спеціальних
дозволів на провадження окремих видів
діяльності на території зони відчуження і
зони безумовного (обов'язкового) відселення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження
окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1869
( 1869-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 51,
ст. 2219), такі зміни:
в абзаці восьмому пункту 8 слово "начальником" замінити
словом "Головою";
абзац другий пункту 15 виключити;
у тексті Порядку ( 1869-2000-п ) слова "Державний
департамент - Адміністрація зони відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація зони відчуження)"
та "Адміністрація зони відчуження" у всіх відмінках і формах числа
замінити словом "ДАЗВ";
у додатку 2 до Порядку ( 1869-2000-п ) слова "Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" і "Державний департамент -
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення" замінити словами "Державне агентство з управління
зоною відчуження".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вверх