Документ 669-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 01.07.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.07.2009. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 669
Київ
 
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1993 р. N 1049
і від 9 березня 2006 р. N 268

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4), від 2 жовтня 2003 р. N 1564 ( 1564-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2171) та від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 56, ст. 1867) зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 669
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п )
і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

 
     1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ):
 
     1) назву і текст постанови ( 1049-93-п ) після слів "органів виконавчої влади" доповнити словами "та інших державних органів";
 
     2) у Положенні про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою ( 1049-93-п ):
 
     назву і текст Положення ( 1049-93-п ) після слів "органів виконавчої влади" доповнити словами "та інших державних органів";
 
     у пункті 1 слова "місцевих органів Антимонопольного комітету, Фонду державного майна" замінити словами "Служби безпеки, Антимонопольного комітету, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Управління державної охорони, Фонду державного майна та їх територіальних органів".
 
     2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
 
     1) у додатку 14:
 
     доповнити назву додатка словами ", Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
     у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" після слів "Управління державної охорони України" доповнити словами ", Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
     2) у додатку 24:
 
     у назві слова "державного управління" замінити словами ", інших державних органів";
 
     у графі "Найменування посади" слова "державного управління" замінити словами ", іншого державного органу";
 
     3) у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" додатка 55 слова "державного управління, їх" замінити словами ", інші державні органи, їх".вверх