Документ 668-V, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.10.2016, основание - 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР,
2016, N 30, ст.542 }
Про внесення змін до Закону України
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.216 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24,
ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р.,
N 33, ст. 431, N 42, ст. 464; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296)
такі зміни:
1) пункт 10 частини другої статті 3 викласти у такій
редакції:
"10) рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини"
( 3477-15 );
2) частину першу статті 37 доповнити пунктом 12 такого
змісту:
"12) якщо рішення фактично виконане, відповідно до пункту 8
частини першої цієї статті, під час виконання рішення
Європейського суду з прав людини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 лютого 2007 року
N 668-Vвверх