Документ 666/97-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 21.11.1997
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.12.1997. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.45 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 230-1 ( 80732-10 ) такого змісту:
     "Стаття 230-1. Органи Міністерства праці та соціальної політики України
     Органи Міністерства праці та соціальної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України (стаття 188-6).
     Від імені органів Міністерства праці та соціальної політики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
     Головний державний інспектор праці - заступник Міністра праці та соціальної політики України, його заступники; головні державні інспектори праці територіальних державних інспекцій праці, їх заступники; державні інспектори праці Головної державної інспекції праці - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     державні інспектори праці територіальних державних інспекцій праці - штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У статті 188-6 ( 80731-10 ) слова "Міністерства праці" замінити словами "Міністерства праці та соціальної політики".
 
     3. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "188-6" виключити.
 
     4. У абзаці тридцятому пункту 1 частини першої статті 225 слова "органів Міністерства праці України" замінити словами "органів Міністерства праці та соціальної політики України", а цифри "188-6" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 листопада 1997 року
N 666/97-ВРвверх