Документ 666-2008-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.12.2008, основание - 1108-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 666
Київ
Про затвердження переліку енергоблоків
атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій,
магістральних, гірських
і сільських ліній електропередачі,
будівництво яких здійснюватиметься
у 2008 році за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1108 ( 1108-2008-п ) від 17.12.2008 }

Відповідно до пункту 4 статті 37 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній
електропередачі, будівництво яких здійснюватиметься у 2008 році за
рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що
додається.
2. Міністерству палива та енергетики вжити заходів до
затвердження в місячний строк в установленому порядку титулів
будов на 2008 рік на об'єкти, що включені до переліку,
затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 666
ПЕРЕЛІК
енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій, магістральних, гірських
і сільських ліній електропередачі, будівництво яких
здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету
( 107-17 )

------------------------------------------------------------------------------ | Замовник | Найменування | Рік | Проектна |Будівель-|Передба-| | | об'єкта та його |початку і | потуж- |на готов-| чено | | | місцезнаходження |закінчення| ність | ність |держав- | | | |будівниц- | (залишок |пусково- | них | | | | тва | на |го комп- |капіта- | | | | | 1 січня |лексу на | льних | | | | | 2008 р.) |1 січня | вкла- | | | | | |2008 р., |день на | | | | | |відсот- |2008 рік| | | | | | ків | за | | | | | | |рахунок | | | | | | | спе- | | | | | | | ціаль- | | | | | | | ного | | | | | | | фонду, | | | | | | | тис. | | | | | | |гривень | |----------------+------------------+----------+----------+---------+--------| |1. Державне |завершення | 1980-2010| 604 МВт | 38 | 70 200| |підприємство |будівництва | | | | | |"Національна |Ташлицької ГАЕС | | | | | |атомна |(м. Южноукраїнськ | | | | | |енергогенеруюча |Миколаївської | | | | | |компанія |області) | | | | | |"Енергоатом" | | | | | | |----------------+------------------+----------+----------+---------+--------| |2. ВАТ |будівництво першої| 1983-2010| 972 МВт | 65 | 182 845| |"Укргідроенерго"|черги | | | | | | |Дністровської ГАЕС| | | | | | |у складі трьох | | | | | | |гідроагрегатів | | | | | | |(м. Ново- | | | | | | |дністровськ | | | | | | |Чернівецької | | | | | | |області) | | | | | | |------------------+----------+----------+---------+--------| | |будівництво | 2008-2015| 1000 МВт | | 5 000| | |Канівської ГАЕС | | | | | | |(Черкаська | | | | | | |область) | | | | | |----------------+------------------+----------+----------+---------+--------| |3. Державне |лінії | 2007-2009|повітряна | | 67 455| |підприємство |електропередачі | | лінія | | | |"НЕК "Укренерго"|750 кВ для видачі | | 750 кВ - | | | | |потужностей | | 353 | | | | |Рівненської та | |кілометри | | | | |Хмельницької | | заходи | | | | |атомних | |повітряної| | | | |електростанцій: | | лінії | | | | |повітряна лінія | | 750 кВ - | | | | |750 кВ Рівненська | | 135 | | | | |АЕС - Київська з | |кілометрів| | | | |розширенням | | | | | | |підстанції 750 кВ | | | | | | |"Київська" та | | | | | | |заходами | | | | | | |повітряної лінії | | | | | |----------------+------------------+----------+----------+---------+--------| |4. ВАТ |будівництво | 2008-2009| 1,7 МВт | | 11 500| |"Укргідроенерго"|комбінованої | | | | | | |системи | | | | | | |автономного | | | | | | |енергозабезпечення| | | | | | |о. Зміїний | | | | | | |(Одеська область) | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------| |Усього по Мінпаливенерго | 337 000| ------------------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108
( 1108-2008-п ) від 17.12.2008 }вверх