Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 23.07.2008664
Документ 664-2008-п, первая редакция — Принятие от 23.07.2008
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 664
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Установити, що в поточному році виконання цієї постанови
здійснюється в межах видатків з оплати праці, передбачених
відповідним державним органам у Державному бюджеті України на
2008 рік ( 107-17 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 664
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 14 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455) викласти у такій редакції:
"Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату центральних органів
виконавчої влади (крім міністерств)
та урядових органів, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки,
Управління державної охорони

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |---------------------------------------| | | центральний орган |урядовий орган| | | виконавчої влади (крім | | | | міністерств), Служба | | | |безпеки України, Служба | | | | зовнішньої розвідки | | | | України, Управління | | | | державної охорони | | | | України | | |------------------------+------------------------+--------------| |Керівник урядового | | 2461 | |органу | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Перший заступник | | 2322 | |керівника урядового | | | |органу | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Заступник керівника | | 2247 | |урядового органу | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Директор департаменту | 2087-2194 | | |------------------------+------------------------+--------------| |Начальник самостійного | 1873-1980 | 1766-1819 | |управління | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Начальник самостійного | 1766-1873 | 1659-1712 | |відділу | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Начальник відділу у | 1605-1659 | 1605-1632 | |складі департаменту, | | | |самостійного | | | |управління; помічник | | | |керівника | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Завідувач самостійного | 1445-1471 | 1391-1418 | |сектору, помічник | | | |заступника керівника | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Дипломатичний радник | 1391-1418 | | |------------------------+------------------------+--------------| |Завідувач сектору у | 1338-1364 | 1284-1311 | |складі департаменту, | | | |самостійного | | | |управління, самостійного| | | |відділу; помічник члена | | | |Комісії, помічник | | | |керівника апарату | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Головний казначей | 1070-1177 | | |------------------------+------------------------+--------------| |Головний державний | | 1043-1070 | |інспектор | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Головний спеціаліст, | 1070-1177 | 1033-1059 | |консультант, радник | | | |керівника | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Провідний казначей | 1033-1059 | | |------------------------+------------------------+--------------| |Старший державний | | 936-963 | |інспектор | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Провідний спеціаліст | 910-936 | 888-915 | |------------------------+------------------------+--------------| |Спеціаліст I категорії | 819-845 | 797-824 | |------------------------+------------------------+--------------| |Державний інспектор | | 797-824 | |------------------------+------------------------+--------------| |Спеціаліст II категорії | 733-760 | 701-728 | |------------------------+------------------------+--------------| |Спеціаліст | 669-696 | 637-663 | ------------------------------------------------------------------
Керівні працівники і спеціалісти
Державної податкової адміністрації,
які здійснюють контроль за справлянням податків
та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою
роботою та розслідуванням кримінальних справ,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх стягнення,
та керівні працівники і спеціалісти ГоловКРУ,
які проводять ревізії діяльності підприємств,
установ та організацій
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2354-2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2087-2247 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1980-2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1766-1873 | |департаменту, самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1589-1632 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1471-1525 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: державний податковий | 1295 -1348 | |ревізор-інспектор, контролер- | | |ревізор, державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний податковий | 1177-1231 | |інспектор, старший державний | | |податковий ревізор-інспектор, | | |провідний: контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: державний податковий | 1027-1059 | |інспектор, контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний податковий інспектор, | 910-942 | |контролер-ревізор, державний | | |аудитор | | ------------------------------------------------------------------".
2. В абзаці першому пункту 1 Положення про Національне
агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 2006 р. N 412 ( 412-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 14, ст. 984, N 30, ст. 2142), слова "із
спеціальним статусом" виключити.
3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
31 травня 2006 р. N 764 ( 764-2006-п ) "Про утворення Українського
інституту національної пам'яті" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 22, ст. 1644) слова "із спеціальним статусом"
виключити.
4. В абзаці першому пункту 1 Положення про Адміністрацію
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня
2006 р. N 868 ( 868-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 26, ст. 1889), слова "із спеціальним статусом" виключити.
5. В абзаці першому пункту 1 Положення про Український
інститут національної пам'яті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 липня 2006 р. N 927 ( 927-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1962; 2008 р., N 25,
ст. 765), слова "із спеціальним статусом" виключити.
6. В абзаці першому пункту 1 Положення про Національне
космічне агентство України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1722 ( 1722-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3336; 2008 р., N 16,
ст. 416), слова "із спеціальним статусом" виключити.
7. В абзаці першому пункту 1 Положення про Державний комітет
ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1830 ( 1830-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 52, ст. 3516), слова "з
спеціальним статусом" виключити.
8. В абзаці першому пункту 1 Положення про Державну податкову
адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2007 р. N 778 ( 778-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1564, N 65, ст. 2518; 2008 р.,
N 18, ст. 488), слова "із спеціальним статусом" виключити.
9. В абзаці першому пункту 1 Положення про Державну службу
експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 830 ( 830-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 44, ст. 1803), слова "із
спеціальним статусом" виключити.
10. В абзаці першому пункту 1 Положення про Державний комітет
статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2007 р. N 924 ( 924-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2122; 2008 р., N 16, ст. 416),
слова "із спеціальним статусом" виключити.
11. В абзаці першому пункту 1 Положення про Державну митну
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. N 940 ( 940-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2163; 2008 р., N 2, ст. 54),
слова "із спеціальним статусом" виключити.
12. В абзаці першому пункту 1 Положення про Головне
управління державної служби України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1180
( 1180-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74,
ст. 2757), слова "із спеціальним статусом" виключити.вверх