Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постановление Кабинета Министров Украины; Схема от 23.07.2008663
Документ 663-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.07.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2009. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 663
Київ
 
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) зміни, що додаються.
 
     2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 663
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

 
     1. У додатках 24, 29 та 34 слова ", головний державний виконавець", "старший державний виконавець," та ", державний виконавець" виключити.
 
     2. Доповнити постанову ( 268-2006-п ) додатками 24-2, 29-2 та 34-2 такого змісту:
 
"Додаток 24-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної
виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі

 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  |  Місячний посадовий оклад, гривень  |
|            |---------------------------------------|
|            | поза групою, | за групами областей  |
|            |  м. Київ  |------------------------|
|            |       |  I  |   II,   |
|            |       |     |м. Севастополь|
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Начальник відділу    | 1301-1543  |1241-1483| 1180-1301  |
|державної        |       |     |       |
|виконавчої служби    |       |     |       |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Начальник підрозділу  | 1054-1081  |1037-1070| 1026-1059  |
|примусового виконання  |       |     |       |
|рішень         |       |     |       |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Головний державний   |  939-962  | 892-927 |  869-904  |
|виконавець       |       |     |       |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Старший державний    |  799-834  | 764-799 |  740-775  |
|виконавець       |       |     |       |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Державний виконавець  |  717-752  | 717-752 |  682-717  |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Головний спеціаліст   |  694-724  | 671-700 |  648-677  |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Провідний спеціаліст  |  601-630  | 578-607 |  554-584  |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст I категорії |  531-560  | 531-560 |  508-537  |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст II категорії |   513   |  508  |   508   |
|------------------------+--------------+---------+--------------|
|Спеціаліст       |   478   |  467  |   467   |
------------------------------------------------------------------"; 
"Додаток 29-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої
служби міських (міст обласного значення),
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

 
------------------------------------------------------------------
|Найменування |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|  посади  |--------------------------------------------------|
|       |  у містах з  |    за групами міст     |
|       | чисельністю  |---------------------------------|
|       |  населення  | поза |  I  | II  | III |
|       |   понад   | групою |    |    |    |
|       | 1 млн. чоловік |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Начальник  |  850-883   |828-861 |817-850 |801-834|773-806|
|відділу   |        |    |    |    |    |
|державної  |        |    |    |    |    |
|виконавчої  |        |    |    |    |    |
|служби    |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Головний   |  787-822   |764-799 |764-799 |729-764|694-729|
|державний  |        |    |    |    |    |
|виконавець  |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Старший   |  729-764   |705-740 |705-740 |670-705|659-694|
|державний  |        |    |    |    |    |
|виконавець  |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Державний  |  659-694   |659-694 |659-694 |653-688|653-688|
|виконавець  |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Головний   |  630-659   |624-654 |595-624 |578-607|531-560|
|спеціаліст  |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Провідний  |  566-595   |554-584 |543-572 |531-560|496-525|
|спеціаліст  |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст  |  519-548   |508-537 |502-531 |490-513|478-508|
|I категорії |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст  |   496    | 496  | 490  | 467 | 467 |
|II категорії |        |    |    |    |    |
|-------------+----------------+--------+--------+-------+-------|
|Спеціаліст  |   478    | 478  | 467  | 443 | 443 |
------------------------------------------------------------------"; 
"Додаток 34-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої служби
районних, районних у місті управлінь юстиції

 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади  | Місячний посадовий оклад, гривень |
|             |-------------------------------------|
|             | район у м. Києві | район, район |
|             |          |   у місті  |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Начальник відділу     |   850-894    |  817-861   |
|державної виконавчої   |          |        |
|служби          |          |        |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Головний державний    |   799-834    |  764-799   |
|виконавець        |          |        |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Старший державний     |   717-752    |  705-740   |
|виконавець        |          |        |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Державний виконавець   |   670-705    |  659-694   |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Головний спеціаліст    |   624-654    |  578-607   |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Провідний спеціаліст   |   554-584    |  531-560   |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст I категорії  |   508-537    |  496-513   |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст II категорії  |    496     |   490    |
|--------------------------+--------------------+----------------|
|Спеціаліст        |    467     |   467    |
------------------------------------------------------------------". вверх