Документ 663-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2008, основание - 1269-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 663
Київ
Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 995 і
від 11 квітня 2002 р. N 483
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1269 ( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

З метою удосконалення процедури затвердження інвестиційних
програм, проектів будівництва і титулів будов Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
8 вересня 1997 р. N 995 ( 995-97-п ) "Про порядок затвердження
титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17) і
від 11 квітня 2002 р. N 483 ( 483-2002-п ) "Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 15, ст. 800; 2004 р., N 10, ст. 617 - із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
5 квітня 2006 р. N 427 ( 427-2006-п ), зміни, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям привести у
двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 663
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 995 ( 995-97-п ) і від
11 квітня 2002 р. N 483 ( 483-2002-п )

1. У Порядку затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995
( 995-97-п ):
у пункті 10, абзаці першому пункту 13, пунктах 15 і 16 цифри
та слова "15 млн. гривень і більше" замінити цифрами та словами
"100 млн. гривень і більше";
у пунктах 11 і 17 слова та цифри "від 5 до 15 млн. гривень"
замінити словами та цифрами "від 30 до 100 млн. гривень";
у пунктах 12, 14 і 17 слова та цифри "до 5 млн. гривень"
замінити словами та цифрами "до 30 млн. гривень";
в абзаці другому пункту 13 слова та цифри "менше
15 млн. гривень" замінити словами та цифрами "менше
100 млн. гривень";
у пункті 14 цифру та слова "5 млн. гривень і більше" замінити
цифрами та словами "30 млн. гривень і більше";
доповнити Порядок пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1. Титули перехідних будов (об'єктів) розрахунковою
кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше затверджуються
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з
Мінекономіки, а розрахунковою кошторисною вартістю до
30 млн. гривень - керівниками державних підприємств за погодженням
з органами, до сфери управління яких вони належать".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1269
( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }вверх