Документ 662-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 05.04.2019, основание - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 662
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 і від 27 серпня 2003 р. N 1351
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ) "Про затвердження переліку робіт і
послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1946) і від
27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ) "Про затвердження тарифів
(прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за
плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1893) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 662
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 ( 1544-2002-п ) і від 27 серпня 2003 р.
N 1351 ( 1351-2003-п )

1. У переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і
надаються за плату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ):
1) пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
"2. Проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних
діагностичних досліджень (крім планових досліджень).
3. Проведення лабораторних досліджень під час проведення
попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного
профілактичного медичного огляду працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до
поширення інфекційних хвороб серед населення";
2) пункт 4 після слів "виробничого середовища" доповнити
словом "біоматеріалу";
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Централізоване виготовлення та контроль якості поживних
середовищ для мікробіологічних досліджень";
4) у пункті 8 слова "консультування з питань визначення і
усунення небезпечних факторів" виключити;
5) пункти 10, 14 і 15 виключити;
6) доповнити примітку до переліку після слів "державної
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ" словами "на добровільній
основі".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260
( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }вверх