Документ 66-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 28.12.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 46 Закону України "Про прокуратуру" щодо умов для залучення фахівців

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.18)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 46 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"У виняткових випадках Генеральний прокурор України в інтересах забезпечення належного здійснення функцій прокуратури може, за умови належного обґрунтування, прийняти рішення про призначення на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора України, їх старших помічників та помічників, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перших заступників, заступників, міжрайонних прокурорів, прокурорів міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перших заступників і заступників, начальників головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перших заступників, заступників, старших прокурорів та прокурорів прокуратур усіх рівнів осіб молодшого віку, ніж передбачений цією статтею, та які не мають передбаченого цією статтею стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах, але мають відповідний стаж роботи у галузі права".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
№ 66-VIII
вверх