Документ 6591-X, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 11, ст. 203 )
{ Указ затверджено Законом УРСР
N 7131-X ( 7131-10 ) від 15.06.84, ВВР, 1984, N 26, ст. 485 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
15 грудня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до деяких актів
кримінального законодавства СРСР" і від 11 січня 1984 року "Про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про
кримінальну відповідальність і кримінальне судочинство" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 лютого 1984 р.
N 6591-Xвверх