Документ 659-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 31.03.2015, основание - 134-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 659
Київ
Про надання у 2011 році державної гарантії
щодо залучення кредиту для продовження
фінансування проекту створення космічного
ракетного комплексу "Циклон-4"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 134 ( 134-2015-п ) від 25.03.2015 }

З метою виконання міжнародних зобов'язань за Договором між
Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове
співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на
пусковому центрі Алкантара ( 076_009 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Державного космічного агентства
щодо залучення під державну гарантію кредиту в сумі, еквівалентній
260 млн. доларів США, у тому числі 96 млн. - для створення
ракети-носія "Циклон-4", 164 млн. - для забезпечення участі
Української Сторони у створенні наземного комплексу, шляхом
укладення кредитного договору між державним підприємством
"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" (далі - ДП
"КБ "Південне") як позичальником та банком, відбір якого
здійснюється в установленому законом порядку, як кредитором для
продовження фінансування проекту створення космічного ракетного
комплексу "Циклон-4" відповідно до інвестиційного проекту
"Циклон-4", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 р. N 786 ( 786-2004-р ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134
( 134-2015-п ) від 25.03.2015 }
2. Затвердити Порядок та умови надання у 2011 році державних
гарантій щодо виконання зобов'язань за кредитом, залученим
державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля" для продовження фінансування проекту створення
космічного ракетного комплексу "Циклон-4", що додаються.
3. Уповноважити Міністра фінансів Ярошенка Федора
Олексійовича підписати документи, пов'язані з наданням державної
гарантії для фінансування проекту створення космічного ракетного
комплексу "Циклон-4", за умови виконання ДП "КБ "Південне" вимог,
передбачених у затверджених цією постановою Порядку та умовах.
4. Установити, що:
1) обслуговування та повернення зазначеного у пункті 1 цієї
постанови кредиту здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 786 ( 786-2004-р );
2) забезпеченням за державною гарантією є:
на суму, еквівалентну 96 млн. доларів США, - майнові права ДП
"КБ "Південне" за контрактами, укладеними для створення
ракети-носія "Циклон-4"; { Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 ( 134-2015-п ) від
25.03.2015 }
на суму, еквівалентну 164 млн. доларів США, - майнові права
Української Сторони на наземний комплекс на пусковому центрі
Алкантара (Федеративна Республіка Бразилія). { Абзац третій
підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 134 ( 134-2015-п ) від 25.03.2015 }
5. Здійснення контролю за реалізацією інвестиційного проекту
"Циклон-4" та витрачанням коштів за кредитом, залученим під
державну гарантію для фінансування проекту створення космічного
ракетного комплексу "Циклон-4", покласти на Державне космічне
агентство.
6. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 2004 р. N 786 ( 786-2004-р ) - із змінами, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р.
N 1424 ( 1424-2009-р ) та постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1250 ( 1250-2010-п ), такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзаці другому підпункту 2 цифри "2010" замінити цифрами
"2011";
в абзаці першому підпункту 3 слова "кредиту, використаного"
замінити словами "кредитів, використаних";
2) у тексті розпорядження слово "НКАУ" замінити словом "ДКА".
7. Державному космічному агентству разом з Міністерством
фінансів передбачати кошти для обслуговування та погашення
кредиту, здійснення інших платежів за кредитом, залученим під
державну гарантію для фінансування проекту створення космічного
ракетного комплексу "Циклон-4", в межах граничних видатків
зазначеного Агентства, що визначаються під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 659
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2011 році державних гарантій щодо виконання
зобов'язань за кредитом, залученим державним підприємством
"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"
для продовження фінансування проекту створення
космічного ракетного комплексу "Циклон-4"

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов'язані з
наданням відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 9
Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( 2857-17 ) державних гарантій для забезпечення виконання
зобов'язань за кредитом, залученим державним підприємством
"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" (далі - ДП "КБ
"Південне") для продовження фінансування проекту створення
космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (далі - кредит).
2. Для надання державної гарантії Мінфіну подаються:
ДКА - копія інвестиційного проекту "Циклон-4";
ДП "КБ "Південне" - проект кредитного договору між ДП "КБ
"Південне" як позичальником та банком, відбір якого здійснюється в
установленому законом порядку, як кредитором для продовження
фінансування проекту створення космічного ракетного комплексу
"Циклон-4" відповідно до інвестиційного проекту "Циклон-4",
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2004 р. N 786 ( 786-2004-р ), та копії балансу за 2010 рік
і балансу на останню звітну дату з додатками до них.
3. Мінфін та ДП "КБ "Південне" після надходження документів,
зазначених у пункті 2 цих Порядку та умов, укладають до надання
державної гарантії щодо залучення кредиту договір про порядок
відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням
гарантійних зобов'язань.
4. ДП "КБ "Південне" вносить плату за надання державної
гарантії у розмірі 0,000000001 відсотка річних залишку суми
гарантійних зобов'язань у строк, передбачений для сплати відсотків
за кредитом.
5. Державні гарантії надаються на строк виконання зобов'язань
за кредитом.вверх