Документ 658-VII, действует, текущая редакция — Принятие от 24.10.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.11.2013. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.779)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини першої статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 391-VII) такі зміни:

перше речення після слів і цифр "що виникла станом на 1 січня 2013 року" доповнити словами "та заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

доповнити третім реченням такого змісту: "Підприємства, які надають послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, мають право погашати кредиторську заборгованість перед постачальниками природного газу виданими фінансовими казначейськими векселями, а постачальники природного газу зобов’язані приймати фінансові казначейські векселі для погашення заборгованості таких підприємств за використаний природний газ".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
№ 658-VII
вверх