Документ 657-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 14.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 серпня 2019 р. № 657-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, виконавцям плану заходів забезпечити інформування щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 657-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства

1. Сприяти проведенню навчання для представників інститутів громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” з метою активізації залучення представників інститутів громадянського суспільства до участі у відповідних конкурсах та підвищення якості зазначених програм (проектів, заходів).


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, громадська організація “Український незалежний центр політичних досліджень” (за згодою) та інші громадські організації (за згодою).


Протягом року.

2. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських” щодо запровадження прозорого конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю.


Мінсоцполітики.


Жовтень.

3. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” щодо приведення її у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України в частині надання громадським об’єднанням ветеранів фінансової підтримки на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу незалежно від наявності у таких громадських об’єднань всеукраїнського статусу.


Мінветеранів, Мінсоцполітики


Грудень.

4. Опрацювати разом з відповідним органом місцевого самоврядування питання надання інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема об’єднанням осіб з інвалідністю та громадським об’єднанням ветеранів, фінансової підтримки для реалізації програм (проектів, заходів) на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Протягом року.

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

5. Сприяти залученню населення до прийняття управлінських рішень шляхом надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, зокрема щодо розроблення та прийняття статутів територіальних громад.


Мінрегіон, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою), громадська організація “Український незалежний центр політичних досліджень” (за згодою).


Протягом року.

Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

6. Сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінекономрозвитку, благодійна організація “Український форум благодійників” (за згодою) та інші громадські організації (за згодою).


Протягом року.

7. Провести правопросвітницьку роботу в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право” з метою підвищення обізнаності громадян щодо гарантованих Конституцією та законами України прав у різних сферах життя, у тому числі права неприбуткових громадських об’єднань провадити відповідно до закону підприємницьку діяльність.


Мін’юст, МІП, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Протягом року.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

8. Сприяти проведенню навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема за онлайн-курсом “Розумна взаємодія”, спрямованим на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою), громадська організація “Молодіжна корпорація” (за згодою).


Протягом року.

9. Продовжити з урахуванням досвіду, набутого протягом 2017 і 2018 років, співпрацю між поліцейськими та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань з метою запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.


Національна поліція, благодійна організація “Український форум благодійників” (за згодою).


Протягом року.

10. Сприяти проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення) інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Протягом року.

11. Забезпечити проведення та обговорення досліджень кращих міжнародних практик та методики залучення інститутів громадянського суспільства до співпраці з державними установами щодо виконання спільних програм (проектів, заходів) у галузі культури.


Мінкультури.


Протягом року.

12. Провести роз’яснювальну роботу з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та консолідації громадянського суспільства в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право” шляхом розроблення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів, проведення правопросвітницьких заходів, розміщення публікацій у засобах масової інформації тощо.


Мін’юст, МІП, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Протягом року.

13. Забезпечити проведення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги моніторингу та аналізу правових проблем і потреб мешканців територіальних громад та актуалізацію Всеукраїнської карти правових потреб.


Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою).


Протягом року.

14. Розробити та оприлюднити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.


Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).


Протягом року.
вверх