Документ 656-2009-п, первая редакция — Принятие от 01.07.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 656
Київ
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з формуванням ресурсів
сільськогосподарської продукції
та визначенням її якості,
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням
ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості,
та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), згідно з додатком.
2. Міністерству аграрної політики привести у тримісячний
строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 656
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з формуванням ресурсів
сільськогосподарської продукції
та визначенням її якості,
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням
ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості,
є певні види (характер) господарської діяльності або виконуваних
робіт, які можуть становити потенційну загрозу життю і здоров'ю
людей, навколишньому природному середовищу, впливати на стан
земель.
2. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від форми
власності розподіляються за високим, середнім та незначним
ступенем ризику.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виконанням робіт з виробництва, закупівлі (заготівлі) та/або
переробки сільськогосподарської продукції і сировини рослинного та
тваринного походження.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виконанням робіт з:
ведення обліку та декларування наявних обсягів зерна, що
зберігається на зернових складах і зерносховищах;
транспортування, розміщення, зберігання та реалізації
(торгівлі) сільськогосподарської продукції.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться інші суб'єкти, що не належать до суб'єктів
господарювання з високим і середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки.вверх