Документ 650/97-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 07.07.1999, основание - 847-XIV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про трубопровідний транспорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.41 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про трубопровідний
транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996
р., N 29, ст.139) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст.1122): статтю 52 після слів "радіоактивними речовинами" доповнити
словами "нафтою і нафтопродуктами"; статтю 71 після слів "транспортних шляхів" доповнити словами
"магістральних трубопроводів"; назву і текст статті 72 після слів "хімічними речовинами"
доповнити словами "нафтою і нафтопродуктами".
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст.546):
назву та частину першу статті 52 після слів "мінеральних
добрив" доповнити словами "нафти і нафтопродуктів"; пункт "л" частини другої статті 68 після слів "у
приховуванні" доповнити словами "випадків аварійного забруднення
навколишнього природного середовища".
3. Статтю 37 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446)
викласти у такій редакції: "Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються
Законом України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) та
іншими нормативно-правовими актами України".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV
( 847-14 ) від 07.07.99 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 1997 року
N 650/97-ВРвверх