Документ 648-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 17.07.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.08.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 42, ст.383)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII та від 17 липня 2015 року № 647-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "474.745.676,6" та "27.514.031,4" замінити відповідно цифрами "474.945.676,6" та "27.314.031,4";

в абзаці третьому цифри "567.005.382,9", "537.566.703" та "29.438.679,9" замінити відповідно цифрами "567.008.382,9", "537.769.703" та "29.238.679,9";

в абзаці п’ятому цифри "16.006.237,2" та "1.917.849,3" замінити відповідно цифрами "16.003.237,2" та "1.914.849,3";

2) абзац другий статті 10 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

3) абзац перший статті 11 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

4) пункт 9 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"з 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік належать 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

5) внести зміни до додатків № 1, №№ 3-8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків №№ 1-7 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
№ 648-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-7 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК"}вверх