Документ 647-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 17.07.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.08.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл за рахунок економії коштів на оплату праці та соціальне забезпечення народних депутатів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.368)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року № 639-VIII) такі зміни:

1) розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18. Встановити, що у 2015 році учні загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної власності забезпечуються підручниками і посібниками безоплатно";

2) внести зміни до додатків № 3 та № 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
№ 647-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1, 2 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК" ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ЗА РАХУНОК ЕКОНОМІЇ КОШТІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ}вверх