Документ 647-XIV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.05.2016, основание - 889-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 )
від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 }
Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про державну службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.208 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 23 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 52, ст.490) доповнити новим другим реченням такого змісту:
"Ці обмеження не поширюються на осіб, які обрані на виборні
посади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 647-XIVвверх