Документ 643_248, действует, текущая редакция — Принятие от 17.02.1998

               Протокол 
між Міністерством закордонних справ України та
Міністерством закордонних справ Російської Федерації
про підготовку спільного збірника архівних документів

Дата підписання: 17.02.1998 Дата набрання чинності для України : 17.02.1998
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Російської Федерації, далі "Сторони", посилаючись на обмін думками, що відбувся, між своїми
представниками щодо можливості підготовки та видання в Україні та
в Російській Федерації спільного збірника документів про відносини
між двома державами, погодились про нижченаведене:
1. Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Російської Федерації спільно підготують та
видадуть в Україні та в Російській Федерації збірник документів,
що охоплює період 1990 - 1998 рр., з питань відносин між двома
державами. 2. Сторони створять спільну редакційну колегію на чолі із
заступниками міністрів закордонних справ України та Російської
Федерації при рівній кількості членів від кожної Сторони, яка буде
приймати остаточні рішення про документи, які підлягають включенню
до збірника. З Української Сторони до складу редакційної колегії увійдуть
інші посадові особи Міністерства закордонних справ України та
наукових установ. З Російської Сторони до складу редакційної колегії увійдуть
інші посадові особи Міністерства закордонних справ Російської
Федерації та наукових установ. 3. Для виявлення та обробки документів Сторони утворюють
робочі групи. Спільні засідання таких груп будуть проводитися по
черзі в Україні та в Російській Федерації для відбору документів
та обговорення питань, пов'язаних з підготовкою збірника до
публікації. 4. Виявлення документів буде робитися на основі наукових
критеріїв та об'єктивно висвітлювати відносини між двома країнами. 5. Витрати, пов'язані з відбором, копіюванням, перекладом, а
також виданням збірника в Україні та в Російській Федерації, буде
нести відповідна Сторона. Кожна Сторона сама визначає розміри тиражу збірника. 6. Сторони підготують ідентичні за документальним складом
варіанти збірника для публікації українською та російською мовами,
по можливості, одночасно в обох країнах. Публікація збірника
будь-якою іншою мовою та пов'язані з цим фінансові питання будуть
предметом окремої домовленості. Археографічна обробка документів здійснюється відповідно до
правил публікації історичних документів, що існують у кожній
країні. 7. Будь-які питання, пов'язані з підготовкою збірника
документів, у разі необхідності будуть обговорюватись по
дипломатичних каналах.
Вчинено у м. Києві 17 лютого 1998 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ Російської Федерації
В. Хандогій Ю. Дубінін
(підпис) (підпис)вверх