Документ 639-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 16.07.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.08.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.367)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці третьому цифри "566.869.708,7" та "29.303.005,7" замінити відповідно цифрами "567.005.382,9" та "29.438.679,9";

в абзаці шостому цифри "75.820.006,1" та "13.866.995,6" замінити відповідно цифрами "75.955.680,3" та "14.002.669,8";

2) статтю 12 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) залишок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 135.674,2 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2015 року";

3) статтю 14 доповнити пунктами 17, 18 і 19 такого змісту:

"17) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

18) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

19) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону)";

4) внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 липня 2015 року
№ 639-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1, 2 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК"}вверх