Документ 635-94-р, текущая редакция — Редакция от 26.09.1994, основание - 700-94-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 серпня 1994 р. N 635-р
Київ
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 700-р ( 700-94-р ) від 26.09.94 )

Для розроблення проекту Концепції соціальної політики в
Україні утворити робочу групу у складі згідно з додатком.
Надати право голові робочої групи у разі потреби залучати до
цієї роботи та проведення експертизи опрацьованого проекту
спеціалістів міністерств, відомств і наукових установ (за
погодженням з їх керівниками).
Проект Концепції подати Кабінетові Міністров України до
25 вересня 1994 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Інд. 26

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1994 р. N 635-р
СКЛАД
робочої групи для розроблення Концепції
соціальної політики в Україні

КУРАС Віце-прем'єр-міністр України (голова
Іван Федорович робочої групи)
АЛЕЙНИК перший заступник Міністра соціального
Борис Григорович захисту
АНДРЮЩЕНКО заступник Міністра праці
Едуард Іванович
МАЛИШ заступник Міністра праці
Надія Максимівна
ХАЙНАЦЬКА заступник Міністра статистики
Ірина Володимирівна
ЮРЧЕНКО заступник Міністра охорони здоров'я
Володимир Дмитрович
ЦЕСАРСЬКИЙ заступник голови правління Пенсійного
Микола Іванович фонду
СТИЧИНСЬКИЙ заступник Міністра юстиції
Броніслав Станіславович
МАТВІЙЧУК заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
БЕВЗ завідуючий сектором відділу Кабінету
Володимир Петрович Міністрів
ГОРЮК заступник начальника управління
Наталія Василівна Мінсоцзахисту
ЯРЕМЕНКО начальник відділу Мінекономіки
Олександр Степанович
ДІДЕНКО начальник управління Мінфіну
Сергій Олексійович
ФЕДОРЕНКО начальник управління МОЗ
Валерій Іванович
НІЖИНСЬКА начальник управління Пенсійного фонду
Тамара Василівна
НОВИКОВ завідуючий відділом Інституту економіки
Валерій Миколайович НАН України
ВОРОНА директор Інституту соціології НАН
Валерій Михайлович України
БОНДАР завідуюча відділом НДЕІ Мінекономіки
Інтерна Касьянівна
ОСОВИЙ заступник голови Федерації профспілок
Григорій Васильович України (за згодою)
КОСТРИЦЯ голова Ради профспілки працівників
Василь Іванович кооперації та інших форм вільного
підприємництва (за згодою)
НОВИКОВ головний консультант Секретаріату
Віктор Михайлович Верховної Ради України (за згодою)
ЗУБ головний науковий консультант
Ігор Володимирович Секретаріату Верховної Ради України (за
згодою)
БУЗДУГАН голова Комісії Верховної Ради України з
Юрій Олексійович питань соціальної політики та праці
(співголова робочої групи)
СТЕПАНОВ голова підкомісії Комісії Верховної Ради
Михайло Володимирович України з питань соціальної політики та
праці

( Склад робочої групи із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 700-р ( 700-94-р ) від 26.09.94 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвверх