Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби
Постановление Кабинета Министров Украины от 15.06.2011633
Документ 633-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 22.04.2016, основание - 280-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 2011 р. N 633
Київ
Деякі питання діяльності Державної
реєстраційної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1144 ( 1144-2012-п ) від 05.12.2012
N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012
N 1209 ( 1209-2012-п ) від 19.12.2012
N 410 ( 410-2013-п ) від 12.06.2013
N 839 ( 839-2015-п ) від 07.10.2015
N 280 ( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }

На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р.
N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 839
( 839-2015-п ) від 07.10.2015 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 633
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1209
( 1209-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1144
( 1144-2012-п ) від 05.12.2012 }

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 р. N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
47, с. 46; 1998 р., N 10, ст. 383; 1999 р., N 42, ст. 2094;
2003 р., N 25, ст. 1195; 2005 р., N 48, ст. 3005):
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Установити, що державну реєстрацію таких друкованих
засобів масової інформації здійснюють:
загальнодержавної, регіональної (двох і більше областей)
та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Державна реєстраційна
служба;
місцевої сфери розповсюдження - структурні підрозділи
головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим,
в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру.";
в абзаці першому пункту 2 слова "Міністерство юстиції"
замінити словами "Державна реєстраційна служба";
у зразках свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації, інформаційних агентств ( 1287-97-п ),
затверджених зазначеною постановою, слова "Міністерство юстиції"
замінити словами "Державна реєстраційна служба".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 410
( 410-2013-п ) від 12.06.2013 }

8. У Порядку надання спілці професійних творчих працівників
статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня
1998 р. N 762 ( 762-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 22, ст. 801):
у пункті 1 слова "Мін'юстом, відповідними управліннями
юстиції" замінити словами "Укрдержреєстром, відповідними
структурними підрозділами головних управлінь та управлінь юстиції
Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру";
в абзаці другому пункту 3 слово "Мін'юсту" замінити словом
"Укрдержреєстру".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 280
( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 280
( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }вверх