Документ 632-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.06.2011
( Последнее событие — Утрата силы, произойдет 17.02.2020, основание - 729-2019-п. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 632
Київ
Про затвердження Технічного регламенту
маркування матеріалів, що використовуються
для виготовлення основних складових взуття,
яке надходить для продажу

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Технічний регламент маркування матеріалів, що
використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке
надходить для продажу, та план заходів з його застосування, що
додаються.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити
застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту
та здійснення контролю за виконанням плану заходів з його
застосування.
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 632
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
маркування матеріалів, що використовуються
для виготовлення основних складових взуття,
яке надходить для продажу
{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього
див. розділ III Закону N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 }

Загальна частина
1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до маркування
матеріалів, що використовуються для виготовлення основних
складових взуття, яке надходить для продажу.
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог
Директиви Європейського Парламенту та Ради 94/11/ЄС від 23 березня
1994 р. "Про наближення законів, підзаконних актів та
адміністративних положень держав-членів про маркування матеріалів,
що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що
надходить до продажу споживачам".
2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:
1) взуття - виріб для оберігання ніг від зовнішніх впливів,
який складається з підошви та верхньої частини, яка залежно від
виду взуття може мати різні конструктивні ознаки, що визначаються
ступенем закритості ноги деталями верху взуття, починаючи з
відкритих туфель (босоніжок), верхня частина яких може складатися
лише з ремінців та стрічок, що можуть зніматися, і закінчуючи
чоботами із завищеними халявами, верх яких закриває гомілку та
стегно (ботфорти), а саме:
взуття для активного відпочинку - взуття для прогулянки,
тенісу, бігу та інших видів спорту;
взуття суцільнолите - взуття, виготовлене, зокрема, шляхом
відливання каучуку, пластмаси або інших полімерних матеріалів, та
інші види взуття;
взуття одноразового використання - взуття з прикріпленими
підошвами, зроблене таким чином, щоб використовуватись один раз,
та бахіли, що носяться поверх взуття, та інші види взуття;
дитяче взуття - пінетки, взуття для дітей ясельного віку,
малодитяче, дошкільне, для школярок, для школярів, хлопчаче та
дівоче;
національне взуття - взуття, яке має національні елементи
конструкції, обробки та оздоблення;
ортопедичне взуття - взуття, конструкцію якого розроблено з
урахуванням патологічних відхилень у стопі, гомілці чи стегні;
пляжне взуття - пляжні сандалі, сандалії, сандалети різних
типів, в тому числі "espadrilles/еспадрілі" (полотняні черевики,
підошва яких виконана з використанням плетених рослинних
матеріалів), та інші види взуття для дозвілля;
повсякденне взуття - чоботи, низькі чобітки, напівчобітки,
високі чоботи та ботфорти, черевики, напівчеревики, туфлі без
підборів або на високих підборах та інші види взуття, що
призначаються для звичайного використання в приміщенні або на
вулиці;
профілактичне взуття - взуття, конструкцію якого розроблено
для запобігання розвитку патологічних відхилень у стопі;
спеціальне взуття - взуття, оздоблене або до якого можуть
бути прикріплені шипи, запонки, фіксатори, кліпси, пряжки або
аналогічні механізми, а також взуття для ковзанів, лижні черевики
та взуття для гоночних лиж, взуття для занять з боротьби, боксу та
велоспорту, включаючи інші композитні речі, що складаються із
скріпленого разом взуття та ковзанів (льодових та роликових), та
інші види взуття;
2) виробник - фізична або юридична особа - резидент України,
яка є виробником продукції, чи будь-яка інша особа - резидент
України, яка заявляє про себе як про виробника, розміщуючи на
продукції відповідно до законодавства своє найменування,
торговельну марку чи інше позначення;
3) постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, який організує введення продукції в
обіг чи безпосередньо бере у такому процесі участь;
4) споживач - фізична або юридична особа, яка придбаває та
(або) використовує взуття.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" ( 3164-15 ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
3. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на взуття
та інформацію, яка наноситься під час маркування на матеріали, що
використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке
надходить для продажу.
4. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на
взуття, що:
виготовляється за іншими технічними регламентами;
було у вжитку (ношене);
іграшкове взуття.
5. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове
для:
виробників, їх уповноважених осіб, які є резидентами України;
постачальників, які здійснюють введення взуття в обіг;
Міністерства економічного розвитку і торгівлі;
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють ринковий
нагляд.
6. Центральні органи виконавчої влади, зазначені в пункті 5
цього Технічного регламенту, зобов'язані вживати належних заходів
для того, щоб введення в обіг взуття на території України
здійснювалося за умови дотримання вимог цього Технічного
регламенту.
7. Взуття, що виготовляється за кордоном і розміщується на
ринку України, повинне відповідати вимогам цього Технічного
регламенту.
Визначення піктограм і текстові позначення
основних складових взуття
8. Інформація про складові взуття зазначається на маркуванні
відповідно до порядку, передбаченого цим Технічним регламентом, з
використанням піктограм або текстових позначень. На маркуванні
повинна міститись інформація про три складові взуття згідно з
додатком 1.
Визначення піктограм і текстові позначення матеріалів,
з яких виготовляються основні складові взуття
9. На маркуванні повинна зазначатись інформація про матеріал,
який би становив не менш як 80 відсотків площі поверхні верху
взуття, підкладки та устілки, а також 80 відсотків об'єму
зовнішньої підошви. Якщо немає жодного матеріалу, частка якого б
перевищувала 80 відсотків, інформацію належить подавати про два
основні матеріали, з яких виготовлено взуття, згідно з додатком 2.
10. Визначення матеріалів верху взуття проводиться без
урахування аксесуарів або елементів, що укріплюють, або таких, як
шматки шкіри чи ремені для закріплення на щиколотці, прикрас,
застібок, язичків, блочок або аналогічних елементів оздоблення та
фурнітури.
11. Піктограми щодо матеріалів повинні наноситися на
маркування поряд з піктограмами, що стосуються трьох складових
взуття, зазначених в додатку 1.
12. Інформація про матеріал, передбачена пунктом 9 цього
Технічного регламенту, зазначається на взутті. Виробник або його
уповноважена особа, яка є резидентом України, може вибрати
визначені у додатку 2 текстові позначення піктограми українською
мовою.
13. Маркування позначеннями згідно з цим Технічним
регламентом повинне бути не менш як на одній напівпарі з пари
взуття. Маркування здійснюється шляхом тиснення, приклеювання,
гофрування або прикріплення ярлика. Маркування повинне бути
видимим, добре закріпленим та легко доступним. Крім того, розміри
піктограми повинні бути достатніми для зручності розуміння
інформації, зазначеної на маркуванні. Маркування повинне бути
зрозумілим для споживача і не вводити його в оману.
14. Виробник або його уповноважена особа, яка є резидентом
України, повинні забезпечувати маркування взуття і нести
відповідальність за достовірність зазначеної на ньому інформації.
Якщо ні виробник, ні його уповноважена особа не є резидентами
України, це зобов'язання покладається на постачальника. Продавець
повинен стежити за тим, щоб взуття, яке він продає, мало
маркування, передбачене цим Технічним регламентом.
Нагляд за дотриманням вимог
цього Технічного регламенту
15. Перевірка на відповідність взуття вимогам цього
Технічного регламенту проводиться під час введення зазначеної
продукції в обіг на території України згідно із законодавством.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 632
ВИЗНАЧЕННЯ
основних складових взуття,
яке надходить для продажу
( 632а-2011-п )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 632
ВИЗНАЧЕННЯ
основних матеріалів для виготовлення
взуття, яке надходить для продажу
( 632а-2011-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 632
ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту
маркування матеріалів, що використовуються
для виготовлення основних складових взуття,
яке надходить для продажу

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Відповідальні за| Строк | | | виконання | виконання | |--------------------------------+----------------+--------------| |1. Утворення консультаційно- |Міністерство | 2011 рік | |методичного центру з питань |економічного | | |застосування Технічного |розвитку і | | |регламенту маркування |торгівлі | | |матеріалів, що використовуються | | | |для виготовлення основних | | | |складових взуття, яке надходить | | | |для продажу (далі - Технічний | | | |регламент) | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2. Сприяння добровільному | -"- |2011-2013 роки| |застосуванню підприємствами | | | |Технічного регламенту | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |3. Внесення у разі потреби змін | -"- | 2014 рік | |до Технічного регламенту за | | | |результатами його добровільного | | | |застосування підприємствами | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |4. Обов'язкове застосування | -"- | -"- | |Технічного регламенту для всіх | | | |виробників та постачальників | | | ------------------------------------------------------------------вверх