Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Карточка от 17.07.2019627
Документ 627-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 17.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. № 627
Київ

Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення спеціальним одягом осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що додається.

2. Установити, що:

дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання;

забезпечення студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання, безкоштовним харчуванням здійснюється відповідно до порядку та норм харчування, визначених для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти постановами Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518) та від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. № 565 “Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 286);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 363).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 627

ПОРЯДОК
забезпечення спеціальним одягом осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення спеціальним одягом осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі - здобувачі освіти), під час виробничого навчання та виробничої практики на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих умовах.

2. У цьому Порядку термін “спеціальний одяг” означає спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, призначені для носіння і використання здобувачами освіти з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які можуть становити загрозу безпеці та здоров’ю під час виробничого навчання та виробничої практики.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

3. Здобувачі освіти забезпечуються спеціальним одягом відповідно до мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я під час використання працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених Мінсоцполітики (далі - мінімальні вимоги), та норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених в установленому порядку (далі - норми безоплатної видачі спеціального одягу).

4. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти в межах кошторисних призначень, передбачених на фінансування охорони праці, інших джерел, не заборонених законодавством, але не менше необхідного обсягу забезпечення відповідно до мінімальних вимог та норм безоплатної видачі спеціального одягу забезпечує придбання спеціального одягу.

Для приймання і перевірки придбаного спеціального одягу на його відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки, проведеної відповідно до мінімальних вимог, керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти утворюється комісія з представників адміністрації такого закладу (в тому числі служби охорони праці або особи, відповідальної за охорону праці), виборного органу первинної профспілкової організації закладу професійної (професійно-технічної) освіти (уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо профспілка в такому закладі освіти не створювалася).

Придбання спеціального одягу здійснюється у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до законодавства, за умови, що спеціальний одяг, який закуповується, відповідає вимогам безпеки та охорони здоров’я, має позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняє вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 66, ст. 2216).

Якщо існування більше одного ризику для життя та здоров’я здобувача освіти визначає необхідність одночасного носіння ним більше одного засобу індивідуального захисту, такі засоби повинні бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків).

У разі невідповідності придбаного спеціального одягу встановленим вимогам, а також результатам оцінки, проведеної відповідно до мінімальних вимог, керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти в установленому порядку вживає заходів до повернення або заміни неякісного спеціального одягу відповідно до актів законодавства та укладеного договору на його придбання.

5. Формування щорічної потреби спеціального одягу, необхідного здобувачам освіти під час виробничого навчання і практики, здійснюється на підставі заявки майстра (майстрів) виробничого навчання відповідно до встановлених мінімальних вимог та норм безоплатної видачі спеціального одягу за погодженням з фахівцями з охорони праці закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Вибір спеціального одягу за характером виконуваних здобувачем освіти робіт керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює з урахуванням класифікації засобів індивідуального захисту відповідно до національних стандартів.

7. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти зобов’язаний організувати належний облік і контроль за видачею здобувачам освіти спеціального одягу в установлені строки, а також забезпечити його повернення, зберігання, видачу, очищення (хімочищення), обезпилювання, прання, сушіння, дегазацію, дезактивацію, дезінфекцію, ремонт та знешкодження відповідно до мінімальних вимог.

8. Видача здобувачам освіти і повернення ними спеціального одягу обліковується відповідальною особою закладу професійної (професійно-технічної) освіти, на яку покладений обов’язок щодо здійснення обліку спеціального одягу, в особистій картці обліку спеціального одягу за формою згідно з додатком.

9. Спеціальний одяг, виданий закладами професійної (професійно-технічної) освіти безоплатно здобувачам освіти в індивідуальне користування, є власністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти, обліковується як інвентар і підлягає обов’язковому поверненню здобувачами освіти за умови відрахування із закладу професійної (професійно-технічної) освіти, переведення під час виробничого навчання і виробничої практики на іншу роботу або інше робоче місце та в інших випадках, коли використання виданого спеціального одягу не є необхідним, а також після закінчення строків його використання замість одержуваного нового спеціального одягу.

10. У разі передчасного зношення спеціального одягу або його ненавмисного псування заклад професійної (професійно-технічної) освіти зобов’язаний замінити його за свій рахунок.

11. Теплий спеціальний одяг видається з настанням холодної пори року. Порядок його зберігання з настанням теплої пори року визначається керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням інструкції з його експлуатації. Після зберігання теплий спеціальний одяг повинен бути в належному стані повернутий (у разі необхідності) тим здобувачам освіти, від яких він був прийнятий на зберігання.

Можливість та строк користування теплим спеціальним одягом у межах сезону встановлюється керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти разом з виборним органом первинної профспілкової організації закладу професійної (професійно-технічної) освіти (особи з питань охорони праці, якщо профспілка в такому закладі не створювалася) за участю представників профспілкової організації, яка об’єднує відповідних учнів, та разом із спеціалістом служби охорони праці закладу професійної (професійно-технічної) освіти (особою, відповідальною за охорону праці) з урахуванням виробничих і кліматичних умов.

12. Підприємства, які відповідно до укладених із закладами професійної (професійно-технічної) освіти договорів про навчально-виробничу практику надають здобувачам освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики (виробничого навчання), за власні кошти забезпечують їх на період виробничого навчання і практики спеціальним одягом за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємств.

13. Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та керівники підприємств, які відповідно до укладених із закладами професійної (професійно-технічної) освіти договорів про навчально-виробничу практику надають здобувачам освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання і виробничої практики, зобов’язані інформувати під підпис здобувачів освіти про умови праці, а також про наявність на їх робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а здобувачі освіти зобов’язані користуватися наданим спеціальним одягом.

14. Кошти для забезпечення спеціальним одягом передбачаються у відповідних бюджетах, за рахунок яких здійснюється підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, під час затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених на фінансування охорони праці в таких закладах відповідно до законодавства, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, але не менше необхідного обсягу відповідно до мінімальних вимог та норм безоплатної видачі спеціального одягу.

15. Контроль за забезпеченням закладів професійної (професійно-технічної) освіти спеціальним одягом здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до вимог, установлених законодавством.Додаток
до Порядку

ОСОБИСТА КАРТКА
обліку спеціального одягувверх