Документ 622-2015-п, действует, текущая редакция — Редакция от 04.09.2018, основание - 672-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2015 р. № 622
Київ

Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 559 від 23.08.2016
№ 206 від 21.03.2018
№ 672 від 29.08.2018}

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) критеріями вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, серед тих, що визначені у пункті 24 частини першої статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі”, є:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 559 від 23.08.2016}

технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі та постачання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів (далі - товари);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 21.03.2018}

можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів;

ціна послуг, пов’язаних із закупівлею товару, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 559 від 23.08.2016}

умови та строки замовлення і постачання;

умови оплати;

умови укладення та форма угод щодо закупівель;

додаткові умови постачання.

Рішення щодо вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, приймається та затверджується у визначеному Міністерством охорони здоров’я порядку відповідно до критеріїв, визначених у цьому підпункті;

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 206 від 21.03.2018}

2) укладення Міністерством охорони здоров’я письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) щодо закупівель товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, здійснюється після офіційного письмового підтвердження зазначеними організаціями можливості виконання замовлення за встановленими ними формами відповідно до переліку товарів і послуг, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Перелік лікарських засобів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівель, укладених із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, формується винятково за міжнародними непатентованими назвами;

3) інформація про проведення державних закупівель товарів і послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” обов’язково оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я та веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 23.08.2016}

4) супроводження кожного товару на всій території України здійснюється державними підприємствами Міністерства охорони здоров’я, які забезпечені необхідними виробничими потужностями, на підставі відповідних договорів;

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 21.03.2018}

5) маркування товарів, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, на виконання угоди щодо закупівлі між Міністерством охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, а також написання інструкції про застосування таких товарів може здійснюватися як державною мовою, так і мовою оригіналу - будь-якою мовою, відмінною від державної. У разі здійснення маркування таких товарів та написання інструкції про їх застосування мовою оригіналу Міністерство охорони здоров’я може забезпечити організацію перекладу інструкції про застосування товарів на державну мову.

{Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 672 від 29.08.2018}

2. Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2012 р., № 48, ст. 1887, № 65, ст. 2667; 2013 р., № 8 ст. 282, № 48, ст. 1718) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 557, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 622

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Доповнити пункт підпунктами 5-7 такого змісту:

“5) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставка, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

6) на оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

7) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та у разі потреби оплату послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”.”.



вверх