Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 700
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.06.2019614
Документ 614-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 614
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 700

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 700 “Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 70, ст. 2381; 2019 р., № 12, ст. 408) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 614

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 700

1. У постанові:

1) у пункті 1 цифри “2019” замінити цифрами “2020”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Міністерству юстиції:

організувати у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві офіси “Центр виконання рішень” з розміщенням у них визначених Міністерством юстиції органів державної виконавчої служби;

затвердити критерії, яким повинен відповідати орган державної виконавчої служби для участі в експериментальному проекті;

забезпечити в органах державної виконавчої служби автоматизований перерахунок коштів, стягнутих з боржника, через органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або державний банк, що визначені шляхом відбору в установленому Міністерством юстиції порядку, з урахуванням недискримінаційних та сприятливих умов для сторін виконавчого провадження;

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті та забезпечити оприлюднення відповідної інформації у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві;

затвердити Тимчасове положення про департамент державної виконавчої служби, Тимчасове положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва, Тимчасове положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва, які беруть участь в експериментальному проекті;

вжити заходів до матеріально-технічного та іншого забезпечення реалізації експериментального проекту;

подати Кабінетові Міністрів України не пізніше ніж через три місяці після реалізації експериментального проекту звіт про його реалізацію, а також доцільність його поширення на територію всієї України та внесення відповідних змін до законодавства у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.”.

2. У Порядку реалізації експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“організації у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві офісів “Центр виконання рішень” з розміщенням у них визначених Мін’юстом органів державної виконавчої служби, в яких забезпечуються:”;

2) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. В офісах “Центр виконання рішень” здійснюється:”;

абзац четвертий після слова “екстериторіальності” доповнити словами “в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, м. Києва)”;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“автоматизований перерахунок коштів, стягнутих з боржника;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.вверх