Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005614
Документ 614-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 2005 р. N 614
Київ
{ Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри
посадових окладів яких затверджені Постановами КМ N 268
( 268-2016-п ) від 06.04.2016 та N 292 ( 292-2016-п ) від
06.04.2016, на підставі Постанови КМ N 521 ( 521-2016-п )
від 23.08.2016 }
Деякі питання віднесення областей та міст
до груп за оплатою праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1265 ( 1265-2005-п ) від 23.12.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити показники для віднесення областей (крім
Київської) та міст (крім Києва і Севастополя) до груп за оплатою
праці працівників установ і організацій, посадові оклади в яких
установлюються залежно від цих груп (далі - показники), та групи
за оплатою праці, до яких належать області, згідно з
додатками 1 і 2.
Місто Київ і Київська область за оплатою праці належать до
областей поза групою, а м. Севастополь - до областей другої групи.
2. Установити, що:
віднесення міст до груп за оплатою праці працівників установ
і організацій, посадові оклади в яких установлюються залежно від
цих груп (далі - групи за оплатою праці), здійснюється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями виходячи з показників;
віднесення міст, яким згідно із законодавством надано статус
міст-курортів державного або місцевого значення, до груп за
оплатою праці здійснюється відповідно до показників із
застосуванням коефіцієнта 2.
3. У разі зміни чисельності населення перегляд належності до
групи за оплатою праці провадиться:
областей, мм. Києва і Севастополя - Кабінетом Міністрів
України виходячи з показників;
міст (крім Києва і Севастополя) - Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними державними адміністраціями виходячи з
показників.
Нові посадові оклади працівників установ і організацій
запроваджуються згідно з рішенням про перегляд групи за оплатою
праці областей та міст.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р.
N 320 ( 320-92-п ) "Про віднесення областей та міст до груп за
оплатою праці" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 150);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р.
N 655 ( 655-93-п ) "Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 червня 1992 р N 320" (ЗП України, 1994 р., N 1,
ст. 3);
постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р.
N 375 ( 375-2002-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 13, ст. 660);
розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 р. N 633 ( 633-2002-р ) "Про тимчасове
припинення перегляду груп областей, міст за оплатою праці"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2165).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. N 614
ПОКАЗНИКИ
для віднесення областей (крім Київської) та міст
(крім Києва і Севастополя) до груп за оплатою праці
працівників установ і організацій, посадові оклади в
яких установлюються залежно від цих груп

------------------------------------------------------------------ Чисельність населення, тис. чоловік | Група за оплатою праці ------------------------------------------------------------------ Області Понад 1800 поза групою
Понад 1100 до 1800 I група
До 1100 II група
Міста
Понад 1000 з чисельністю населення понад
1 млн. чоловік
Понад 450 до 1000 поза групою
Понад 180 до 450 I група
Понад 70 до 180 II група
Понад 28 до 70 III група
До 28 не відносяться до груп за
оплатою праці
_______________
Примітка. Стосовно міст, до складу міських рад яких віднесені в
установленому порядку інші населені пункти, приймається
загальна чисельність населення населених пунктів, що
належать до відповідної міської ради.
Міста з чисельністю населення до 28 тис. чоловік, які в
установленому порядку віднесені до міст обласного
значення, відносяться до III групи міст за оплатою
праці.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1265
( 1265-2005-п ) від 23.12.2005 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р N 614
ГРУПИ
за оплатою праці, до яких належать області

------------------------------------------------------------------ Група за оплатою праці | Найменування області ------------------------------------------------------------------ Поза групою Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Київська
Луганська
Львівська
Одеська
Харківська
I група Вінницька
Житомирська
Закарпатська
Івано-Франківська
Миколаївська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
II група Волинська
Кіровоградська
Чернівецька
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1265
( 1265-2005-п ) від 23.12.2005 )вгору