Документ 613-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. № 613
Київ

Про внесення змін до Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 88 “Питання Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 558; 2018 р., № 79, ст. 2632), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 613

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом

1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом (далі - Урядовий уповноважений) є особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України на виконання консультативно-дорадчих функцій з питань управління державним боргом.

2. Урядовий уповноважений підпорядковується Міністрові фінансів.”.

2. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Посада Урядового уповноваженого належить до посад, на які не поширюється дія Закону України “Про державну службу”.”.вверх