Документ 613-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.06.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.06.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 613
Київ
Про внесення змін у додатки
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2008 р. N 56, ст. 1867, N 75, ст. 2519; 2009 р., N 50,
ст. 1697; 2010 р., N 43, ст. 1415, N 84, ст. 2944, N 92, ст. 3273;
2011 р., N 4, ст. 204, N 28, ст. 1179, N 35, ст. 1455) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 613
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п )

1. Назву додатка 5 після слів "Апарату Верховної Ради
України" доповнити словами ", начальника Управління житловими
будинками Управління справами Верховної Ради України".
2. У додатку 14:
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Головний державний | | 1043-1070" | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Головний державний | 1080-1189 | 1043-1070"; | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Старший державний | | 936-963" | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Старший державний | 959-985 | 936-963"; | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Державний інспектор | | 797-824" | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Державний інспектор | 833-860 | 797-824". | ------------------------------------------------------------------
3. У додатку 22:
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Головний державний | | 729-759" | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Головний державний | 735-764 | 729-759"; | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Провідний державний | | 630-659" | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Провідний державний | 636-665 | 630-659"; | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Старший державний | | 601-630" | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Старший державний | 608-637 | 601-630". | |інспектор | | | ------------------------------------------------------------------
4. У додатку 42:
у позиції "Завідувач сектору" цифри "2087" замінити цифрами
"2095";
у позиції "Радник, помічник голови" цифри "2119" замінити
цифрами "2135";
у позиції "Помічник керівника Секретаріату" цифри "1819"
замінити цифрами "2035";
у позиції "Помічник судді" цифри "1766" замінити цифрами
"2035";
у позиції "Головний: спеціаліст, консультант" цифри "1819"
замінити цифрами "2035";
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Референт | 1231" | ------------------------------------------------------------------
виключити.вверх