Документ 612-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2019 р. № 612
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2007 р., № 61, ст. 2422; 2017 р., № 29, ст. 859) зміни, що додаються.

2. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється в межах фонду заробітної плати, затвердженого на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 612

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. У назві розділу V слова “музеї,” і “заклади музейного типу,” виключити.

2. Доповнити додаток розділом XL такого змісту:

“XL. Музеї та заповідники

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, завідувач філіалу, учений секретар


національні

16-20

інші заклади

15-18

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні фахівці основної діяльності


національні

14-18

інші заклади

12-16

Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівець


національні

12-17

інші заклади

10-16

Художник-реставратор, реставратор


національні

12-16

інші заклади

9-15”.
вверх