Документ 61/95-ВР, текущая редакция — Принятие от 15.02.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст. 61 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"
( 60/95-ВР ) з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: до 1 червня 1995 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до
законодавчих актів, що випливають із Закону України "Про обіг в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів"; до 1 липня 1995 року привести рішення Уряду України у
відповідність з цим Законом; до 1 червня 1995 року забезпечити розробку і затвердження
нормативних актів відповідно до повноважень Уряду України,
визначених цим Законом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 61/95-ВРвверх