Документ 607/96-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 11.07.2002, основание - 93-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності у вигляді штрафу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 6, ст. 49 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.176
N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000 )
2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993
року N 53-93 "Про державний пробірний нагляд" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 28, ст. 300):
У статті 11:
у пункті 1 слова "у розмірі десяти мінімальних заробітних
плат" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "у розмірі п'ятдесяти мінімальних
заробітних плат" замінити словами "до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; у пункті 2 слова "у розмірі до десяти мінімальних заробітних
плат" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
3. У Законі України "Про колективні договори і угоди"
( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36,
ст. 361):
а) у статті 17 слова "в розмірі десяти встановлених
мінімальних заробітних плат" замінити словами "до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; б) у статті 18 слова "в розмірі до ста встановлених
мінімальних заробітних плат" замінити словами "до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; в) у статті 19 слова "в розмірі п'яти встановлених
мінімальних заробітних плат" замінити словами "до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002 )
5. У Законі України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218):
У частині першій статті 46:
в абзаці другому слова "від шести до двадцяти п'яти
мінімальних заробітних плат" замінити словами "від шести до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці третьому слова "від однієї до дванадцяти мінімальних
заробітних плат" замінити словами "від одного до дванадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
6. В абзаці восьмому частини першої статті 1 Закону України
"Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та
організацій за правопорушення у сфері містобудування"
( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46,
ст. 411) слова "двадцять мінімальних розмірів заробітної плати"
замінити словами "двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
7. У Законі України "Про виключну (морську) економічну зону
України" ( 162/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 21, ст.152):
а) у статті 22:
в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 500 до
1500 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
чотирьохсот сорока до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 1500 до
5000 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
тисячі чотирьохсот до чотирьох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
б) у статті 23:
в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 300 до
1000 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
двохсот сімдесяти до восьмисот вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 1500 до
5000 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
тисячі чотирьохсот до чотирьох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
в) у статті 24:
в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 500 до
1500 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
чотирьохсот сорока до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 1500 до
7500 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
тисячі чотирьохсот до шести тисяч шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
г) у статті 25:
в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 100 до 500
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
дев'яноста до чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 1500 до
3000 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
тисячі чотирьохсот до двох тисяч шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
д) у статті 26:
в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 750 до
1500 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
шестисот шістдесяти до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 1500 до
7500 мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
тисячі чотирьохсот до шести тисяч шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 грудня 1996 року
N 607/96-ВРвверх