Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158
Постановление Кабинета Министров Украины от 09.08.2017606
Документ 606-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.08.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.08.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 606
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158 “Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 711, № 63, ст. 2276; 2017 р., № 4, ст. 119) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 606

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 6.”.

2. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Квоти, встановлені цією постановою, поширюються на підприємства, які отримують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, виробляють та передають у рамках єдиного технологічного циклу такі речовини у межах однієї юридичної особи або ввозять речовини на митну територію України.”.

3. У додатку 1 до постанови:

1) доповнити додаток такою позицією:

“33129683

ТОВ “Карпатнафтохім”

бензол нафтовий
толуол
ксилол
стирол

147*”;

2) доповнити додаток виноскою “*” такого змісту:

__________
* Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.”.

4. Доповнити постанову додатком 6 такого змісту:


“Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують із сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00)

Обсяги квот сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), тис. тонн

33129683

ТОВ “Карпатнафтохім”

бензол нафтовий
толуол
ксилол
стирол

147*

__________
* Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.”.вверх