Документ 605-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.08.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.08.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 605
Київ

Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 299

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 299 “Про отримання вироблених в Україні, ввезення в Україну легких та важких дистилятів, скрапленого газу і бутану для використання як сировини для виробництва етилену” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1207) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 605

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 299

1. Додатки 1 і 2 до постанови доповнити приміткою такого змісту:

“Примітка.

Сумарний обсяг щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну легких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710121110, 2710121120, 2710121190, та важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710193101, 2710193110, 2710193120, 2710193130, становить не більше 1170000 тис. літрів.”

2. Додаток 3 до постанови доповнити приміткою такого змісту:

“Примітка.

Сумарний обсяг щорічних квот на ввезення в Україну скрапленого газу та бутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2711121100, 2711121900, 2711129100, 2711129300, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711133000, 2711139100, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2901100010, становить не більше 1070000 тис. літрів.”
вверх