Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про військово-технічне співробітництво
Соглашение Кабинета Министров Украины; Перу; Международный документ от 17.02.2011
Документ 604_010, действует, текущая редакция — Утверждение от 07.11.2012, основание - 1026-2012-п
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 20.01.2014, основание - v0380321-14. Посмотреть в истории? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про військово-технічне співробітництво

{Угоду затверджено Постановою КМ № 1026 від 07.11.2012}

Дата підписання:

17.02.2011

Дата затвердження Україною:

07.11.2012

Дата набрання чинності для України:

20.01.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Перу (далі - Сторони),

ураховуючи взаємне бажання зміцнювати дружні відносини між Україною та Республікою Перу;

підтримуючи довгострокове плідне співробітництво, що ґрунтується на повазі, довірі та взаємній вигоді;

ураховуючи взаємну заінтересованість у розвитку двостороннього співробітництва у військово-технічній сфері,

домовилися про таке:

Стаття I
Мета Угоди

Сторони на умовах взаємності беруть на себе зобов'язання співробітничати в розробці програм співробітництва, аналізі інформації та обміні нею та надавати пропозиції стосовно підготовки фахівців в оборонній галузі, у сфері збройних сил та у сфері оборонної промисловості, а також у науково-технологічних аспектах, пов'язаних з обороною.

Стаття II
Сфера та галузі співробітництва

Сторони сприятимуть співробітництву у військово-технічній сфері в таких галузях:

1. Розробки, виробництва, модернізації, ремонту й передачі:

- озброєння та військової техніки для Збройних Сил;

- авіаційної техніки й засобів протиповітряної оборони;

- радіотехнічних і радіоелектронних систем спеціального призначення;

- кораблів, суден та інших плавучих засобів;

- запасних частин для ремонту літальних апаратів, броньованої техніки, ракет й іншого військового обладнання;

- іншого військово-технічного майна.

2. Передачі технологій та ліцензій на виробництво озброєнь і військової техніки, надання технічної допомоги в організації їхнього виробництва.

3. Спільного виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння та військової техніки.

4. Обміну досвідом, технологією та інформацією в галузях розробки, виробництва та випробувань озброєння та військової техніки.

5. Обміну спеціалістами з метою надання допомоги в реалізації спільних програм у галузі військово-технічного співробітництва.

6. Навчання військовослужбовців згідно з потребами та можливостями Сторін.

7. Науково-технічного співробітництва в галузі виробничих технологій.

Стаття III
Уповноважені органи

Уповноваженими органами Сторін для реалізації положень цієї Угоди є:

від Української Сторони - Міністерство промислової політики України, Міністерство оборони України;

від Перуанської Сторони - Міністерство оборони Республіки Перу.

Стаття IV
Виконання

Виконання цієї Угоди здійснюватиметься згідно з нормами міжнародного права та чинного законодавства України й Республіки Перу.

Стаття V
Спільна комісія

З метою координації та супроводу виконання положень цієї Угоди Сторони створюють Спільну українсько-перуанську міжурядову комісію з питань військово-технічного співробітництва (далі - Комісія).

Комісія розпочне виконання своїх функцій протягом погодженого Сторонами строку й повинна бути сформована на паритетних засадах.

Стаття VI
Безпека

Жодна зі Сторін, без попередньої згоди іншої Сторони, не продаватиме або не передаватиме третій стороні продукцію військового призначення, технічну документацію та інформацію, отриману чи набуту в рамках цієї Угоди, а також під час виконання контрактів, проектів і програм, укладених відповідно до положень статті VII цієї Угоди.

Інформація, отримана однією зі Сторін у рамках військово-технічного співробітництва, не використовуватиметься на шкоду іншій Сторони.

Сторони забезпечують належний захист отриманої під час виконання цієї Угоди інформації, яку визначено як конфіденційну відповідно до чинного законодавства держав Сторін. Носії конфіденційної інформації позначаються:

В Україні - "Для службового користування".

В Республіці Перу - "Для виключного використання Збройними Силами".

Передача інформації, що містить державну таємницю, у ході військово-технічного співробітництва між Сторонами здійснюватиметься після укладення угоди про взаємну охорону такої інформації.

Стаття VII
Економічна діяльність

Уся економічна діяльність підприємств й організацій держав Сторін з виконання цієї Угоди здійснюється на підставі відповідних контрактів, проектів і програм згідно з чинним законодавством держави кожної зі Сторін.

Контракти повинні включати положення про гарантії й відповідальність у разі невиконання компанією чи організацією, уповноваженою державою кожної зі Сторін, своїх зобов'язань за зазначеними вище контрактами.

Стаття VIII
Інтелектуальна власність

Сторони забезпечуватимуть захист інтелектуальної власності, яка створюватиметься чи передаватиметься в рамках виконання цієї Угоди або інших контрактів стосовно її реалізації.

Сторони визнають, що продукція, технології та інформація, які отримані та використовуються в ході реалізації цієї Угоди, можуть бути предметом прав інтелектуальної власності Сторони, яка передає таку продукцію, технології чи інформацію.

Форми використання, юридичний захист досягнутих й отриманих результатів інтелектуальної діяльності, а також набуття Сторонами прав та обов'язків стосовно цих результатів регулюватимуться спеціальною угодою.

Стаття IX
Вирішення спорів

Будь-який спір стосовно тлумачення та виконання цієї Угоди, який не може бути вирішено Уповноваженими органами Сторін, вирішуватиметься дипломатичними каналами в мирний спосіб та на основі консенсусу. Такі спори не можуть бути передані до будь-якого суду або третій стороні для арбітражу або вирішення.

Стаття X
Зміни

Сторони можуть вносити зміни до цієї Угоди за спільним рішенням. Кожна зміна вноситься в письмовій формі та передається дипломатичними каналами. Зміни набирають чинності після офіційного повідомлення обох Сторін про завершення ними внутрішніх, юридичних та конституційних процедурних вимог й не впливають на виконання проектів, програм або іншої триваючої діяльності в рамках цієї Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.

Стаття XI
Денонсація

Ця Угода може бути денонсована кожною зі Сторін за умови надання за шість (6) місяців заздалегідь повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. У разі наявності проектів, програм або іншої діяльності, які здійснюються в рамках цієї Угоди, їхнє здійснення триває до завершення, якщо Сторони не домовляться про інше.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на положення її статті VI, виконувати які вони продовжують бути зобов'язані, якщо Сторони не домовляться про інше.

Стаття XII
Строк дії та набрання чинності

Ця Угода, залишається чинною впродовж невизначеного строку та набирає чинності з дати взаємного повідомлення Сторонами про виконання їхніх внутрішньодержавних та конституційних процедурних вимог стосовно набрання чинності цією Угодою.

Учинено в м. Ліма 17 лютого 2011 р. у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Республіки Перу

(підпис)вверх