Документ 603-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.08.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.09.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р. № 603
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901), такі зміни:

абзац п’ятий пункту 4 викласти у такій редакції:

“на поворотній основі - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, відповідно до статистичної інформації, наданої Держстатом за запитом Мінагрополітики.”;

у пункті 10 слова “відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого” виключити.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вверх