Документ 600-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.08.2017, основание - 556-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 липня 2010 р. № 600
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 556 від 09.08.2017}

Про затвердження Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 284 від 23.03.2011
№ 527 від 13.06.2012}

Відповідно до пункту 16 та абзацу четвертого пункту 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 284 від 23.03.2011}

1. Затвердити Порядок цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 527 від 13.06.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. № 600

ПОРЯДОК
цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств

1. Цей Порядок регулює цільове використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 16 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (далі - вивільнені кошти).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 527 від 13.06.2012}

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарської діяльності - платників податку на прибуток підприємств, які провадять відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" діяльність з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і отримали спеціальний дозвіл на геологічне вивчення покладів газу (метану) вугільних родовищ, видобування газу (метану) таких родовищ (далі - платник податку).

2. З метою ведення обліку і здійснення оподаткування вивільнені кошти прирівнюються до цільового фінансування та відображаються в бухгалтерському обліку на окремому субрахунку в установленому законодавством порядку.

Вивільнені кошти спрямовуються платником податку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), впровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у тому числі отриманих до дня набрання чинності Податковим кодексом України), використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. При цьому, якщо платникові податку для погашення такого кредиту та сплати процентів за ним надано кредит (кредити) рефінансування, враховуються лише ті суми, що сплачуються за кредитом (кредитами) рефінансування.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 527 від 13.06.2012}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 284 від 23.03.2011}

3. Платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду:

складає звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою Мінфіном;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 284 від 23.03.2011, № 527 від 13.06.2012}

подає до відповідного органу державної податкової служби зазначений звіт разом з декларацією з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) період.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 527 від 13.06.2012}

5. У разі невикористання платником податку сум вивільнених коштів протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого він залишив такі кошти у своєму розпорядженні, платник податку збільшує податкові зобов’язання з податку на прибуток на суму залишку за результатами податкового періоду, в якому закінчується граничний строк використання вивільнених коштів, та сплачує пеню, нараховану відповідно до Податкового кодексу України.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 527 від 13.06.2012}

6. Контроль за цільовим використанням вивільнених коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.вверх